symbol

Israel Trade & Economic Office, Embassy of Israel

Official Blog Network

בניית אתרים אתר וורדפרס

עם כניסתי לתפקיד מנהלת הניו מדיה של מנהל סחר חוץ הוטלה עלי משימה מאתגרת במיוחד – להקים רשת אתרים לנספחים הכלכלים של ישראל. עד להגעתי מנהל סחר חוץ ניהל מס’ בלוגים אישיים ברשת פרטית של אתרים – הנראות לא היתה אחידה בין האתרים והפוקוס של התוכן גמיש מדי בפורמט זה.

לאחר תקופת היכרות והמלצה שקיבלנו – בחרנו להתקדם בבניית אתר עם חברת טריוטק שהמליצה לנו על שימוש בקוד פתוח – החלטה שהתבררה כחסכון אדיר במשאבים.

לקח לנו זמן לשכנע את מנהלי המחשוב של ממשלת ישראל שמדובר בפתרון איכותי, יציב, אמין ובטוח שהרווח בשימוש בקוד פתוח ובוורדפרס ספציפית גבוה יותר מהחסרונות ושבידיים של גוף מקצועי ואמין נוכל לנטרל את הבעיות ולהינות מהפירות.

לחלק מהמעורבים נראה שקוד פתוח משמעותו ש’אין אבא’ לקוד – אבל מנסיוני האישי מצאתי שיש לו מליוני הורים מאמצים. היכולת לשלב מודולים שנכתבו על ידי הקהילה העצומה של וורדפרס סייע לנו לקצר את זמן הפיתוח והעלויות ולקבל את ההמלצות של טריוטק לגבי תוספים ראויים, אבטחת אתר וורדפרס ועוד.

תהליך העבודה היה מוסדר ונעשה על ידי

  • אפיון מקדים שאושר על ידינו בטרם נכתבה שורת קוד אחת (או עוצב מסך אחד)
  • הצגת סקיצות ראשוניות – עוצבו על ידי משרד האסטרטגיה שלנו : קונספטיקה
  • הוכחת יכולת ויצירת אתר ראשון ברשת (התחלנו בקנדה דוברת האנגלית)
  • הוספת שפה נוספת – והתקדמות ורטיקלית לשאר השווקים והמדינות

היכולת שניתנה לי כמנהלת להתחבר ל’דשבורד’ – ממשק ניהול אחד, בו אוכל לקבל אינפורמציה מלאה על כל המתרחש בכל האתרים בעולם וכן שילוב של אנלטיקס וכלים מתקדמים נוספים שרוכזו עבורי במקום אחד, אפשרה לי לבקר ולשלוט בפרסומים של הנספחים.

בסיום הפיתוח הוספנו מודול ייחודי המאפשר לאנשי המטה לכתוב תוכן שמופץ אוטומטית לכל האתרים כטיוטא שאותה הנספחים מתרגמים לשפה המקומית ולמעשה יש לנו כלי הפצה בינלאומי למסרים של מנהל סחר חוץ, באופן אחיד ואיכותי, בשפת השוק המקומי של כל נספח וללא מאמץ.

לאחרונה בחרנו באותם ספקים – קונספטיקה ובית תוכנה טריוטק להקמת אתרים נוספים כגון http://israel-trade.net שהוא אתר מולטיסייט (בעברית בלבד).