Jerusalem, Bruxelles, 6. december 2021 – I dag blev den officielle aftale om Israels tiltrædelse af Horizon Europe-programmet underskrevet. Dette er det største F&D-program  i verden for videnskabelige og industrilige samarbejder med et samlet budget på ca. 95,5 euro og udgør et vigtigt finansieringselement på disse områder. Dette er det niende program af denne slags  , som EU har gennemført for forskning og udvikling. Horisont Europa vil finde sted over syv år, og det samme gjorde det foregående Horizon 2020-program.

Efter Israels officielle tiltrædelse vil lokale enheder kunne deltage i en del af det europæiske F& D-program på lige fod med EU-landenes enheder.

Israel har deltaget i europæiske F&D-programmer i  25 år som associeret land. Programmet  skaber mange videnskabelige og økonomiske fordele for både Israel og Europa. Israels deltagelse i programmet vil i høj grad bidrage til videnskabelige og teknologiske forsknings- og videnindustrier samt handel og økonomi og vil fremme den israelske industri og samtidig skabe israelske virksomheders muligheder for at forgrene sig ud på de europæiske markeder.

Desuden er Israels tiltrædelse af programmet af omfattende politisk betydning for forbindelserne mellem Israel og EU.

Udenrigsminister Yair Lapid: “Israels tiltrædelse af Horizon, et flagskibsprogram  i forbindelserne mellem Israel og EU, er et vigtigt diplomatisk resultat og endnu et skridt i retning af at bringe os tættere på ikke blot EU som helhed, men også på hvert enkelt af de europæiske lande. Israel har meget at tilbyde det største og mest fremtrædende F & U-program  i verden, og at deltage i dette

program i dag er endnu et skridt i retning af at sikre Israels position i spidsen for den globale forskning.”

Minister for innovation, videnskab og teknologi, Orit Farkash-Hacohen: “Israels deltagelse i det største og mest prestigefyldte F & U-program  i verden er endnu et eksempel på det ry, Israel har opnået på tværs af grænser og kontinenter. Det er 25. år, at Israel har deltaget i dette program og er blandt de førende lande i antal eller tilskud til sine forskere og virksomheder.

I løbet af det foregående Horizon-program fik tusindvis af israelske forskere tildelt stipendier til en samlet værdi af ca. 1,3 milliarder euro. Vi tror på, at den samlede værdi denne gang vil stige yderligere.”

Disse områder forbinder Israel med lande verden over og styrker vores udenrigsforbindelser. Denne aftale vil gøre det muligt for vores forskere at fortsætte og fremme banebrydende forskning på internationalt førende platforme.”

Finansminister Avigdor Lieberman: “Horizon Europe-programmet er et af verdens førende F&D-programmer og flagskibet i forbindelserne mellem Israel og EU. Dette program giver israelske forskere og forskere adgang til enestående omfattende og prestigefyldte stipendier, samtidig med at iværksættere og virksomheder får adgang til det europæiske marked. Dermed bidrager det i høj grad til kvaliteten af israelsk forskning, samtidig med at den israelske industris konkurrenceevne forbedres. Israels deltagelse i Horisont Europa er derfor både et politisk og økonomisk resultat.”

Dr. Ami Appelbaum, formand for innovationsmyndigheden og formand for styringsudvalget for Direktoratet for Europæisk F&D ved Innovationsmyndigheden, bemærkede, at: “Israels deltagelse i EU’s F&D-programmer er et strategisk aktiv for den israelske økonomi mere bredt og for F&d-institutioner i særdeleshed. En vurdering af virkningen af Israels deltagelse i det foregående program, Horisont 2020, viste, at programmet havde en betydelig indvirkning på den israelske akademiske verden og industrien, hvis enheder og institutioner modtog over 1,3 milliarder euro i tilskud. I den akademiske verden blev der identificeret betydelige positive virkninger i forskningskvaliteten, styrkelsen af den israelske akademiske verdens internationale omdømme og i båndene mellem Israels akademiske samfund og det europæiske forskningssamfund. I industrien blev der konstateret betydelige positive virkninger for kvaliteten af industriel F&D, markedspenetration til Europa og efter ekspansion til yderligere internationale markeder.”

Han tilføjede endvidere, at “mens videnskab og teknologi udvikler sig eksponentielt, står menneskeheden over for mange eksistentielle og moralske udfordringer, hvor israelsk den akademiske verden og techindustrien har ry for at være førende i verden, derfor vil vi være i stand til at bidrage til den europæiske indsats for at finde løsninger på de udfordringer, der vil føre menneskeheden i retning af en meget bedre fremtid.”

Yossi Mekori, formand for Planlægnings- og Budgetudvalget for Rådet for Videregående Uddannelse: “Det europæiske forskningsprogram  er meget vigtigt og giver en betydelig indflydelse til at fremme israelsk forskning. Jeg lykønsker alle de involverede, som var i stand til at overvinde adskillige udfordringer i de bestræbelser, der førte til undertegnelsen af Horisont Europa-aftalen efter en række aftaler med Europa, som Israel hidtil har deltaget i. De europæiske programmer gør det muligt for forskere i akademiske institutioner i Israel at være en del af det

internationale forskningssamfund og repræsentere israelsk ekspertise. Israel sikrede det højeste antal vindende forskere i ERC-programmet, og jeg håber, at denne succes vil fortsætte og yderligere udvide til yderligere programmer.”

I løbet af det tidligere europæiske F&D-program for Horisont 2020  har israelske enheder indtil videre indsendt ca. 15 000 finansieringsansøgninger, hvoraf 2000 ansøgninger blev tildelt ca. 1 661 tilskud på i alt 1,28 mia.

Af de samlede ansøgninger stammede 64% fra den akademiske verden og forskningsfaciliteter, 34% fra industriens deltagere og ca. 2% fra offentlige enheder.

De mest fremtrædende programmer i Horisont 2020 var excellence-stipendierne til forskere (ERC), excellence-tilskud til virksomheder (EIC) og konsortieprogrammet.

454 forskere fik tildelt ERC excellence-bevillinger på i alt 671 millioner euro. 309 virksomheder fik tildelt i alt 180 millioner euro fra EIC-programmet, og 898 israelske enheder modtog i alt 427 millioner euro inden for de forskellige konsortier.