Fremtiden for Energi lagring

Strømafbrydelser resulterer i betydelige tab for virksomheder, dyre opkøb gjort