Elbilers –  Bilindustrien  økosystem i Israel

Da Covid-19-pandemien udfoldede sig, og nedlukninger blev implementeret i lande