Den israelske mejerimodel – På vej med innovation

I betragtning af de hidtil usete tider, hvor COVID-19-pandemien har