MEDISIM’S KONTINUERLIGE OG IKKE-INVASIVE KERNETEMPERATURMÅLING TIL RÅDIGHED TIL OVERVÅGNING AF VÅGEN OG BEDØVEDE PATIENTER

Læger er opmærksomme på vigtigheden af løbende at overvåge kerne