Sportsteknologi: Sportsindustriens fremtid

Det globale marked for sportsteknologi anslås til $ 17.9 milliarder