agritech-full

“Agrarische technologie ervaart momenteel een enorme opleving, die vergelijkbaar is met wat de water industrie een aantal jaren geleden beleefde,” vertelt Oded Distel, Hoofd van Israel NewTech, de Israelische overheidsorganisatie die de belangen van de water en duurzame energiesector behartigt. Wij spraken met Oded Distel over nieuwe trends in de agrarische technologie tijdens de beurs Agritech 2012, die plaats had in Tel Aviv 15-17 mei j.l.  Meer dan 7,000 bezoekers uit 115 landen kwamen op de Agritech trade show en congress voor de laatste innovaties en nieuwste trends.

Een van de interessante trends die vandaag van invloed zijn op agrotechnologie is maatschappelijke verantwoordelijkheid. Distel vertelt over een gesprek dat hij heeft gehad met een van ‘s-werelds grootste food & beverage bedrijven en diens groeiende interesse over de herkomst van haar grondstoffen. “Ik denk dat de sfeer van maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid wereldwijd steeds groter wordt, en dat men bedrijven verantwoordelijk acht, ook al gaat de supply chain 7 stappen terug,” zegt Distel. “Dit is waarschijnlijk de manier om negatieve praktijken zoals kinderarbeid en milieuonvriendelijke productie tegen te gaan.”

Maar de meest opvallende trend is de opkomst van innoverende agrotechnologie alsmede de toenmende belangstelling in en focus op deze sector als gevolg van groeiende wereldbevolking en veranderende behoeftes enerzijds en afnemende grondstoffen anderzijds. Een dag voor de opening van Agritech 2012 was Israel NewTech gastheer van de Agrivest investeringstop. “Het was interessant om te zien dat bedrijven op Agrivest waren waarvan men een aantal jaar geleden niet zou hebben gedacht dat zij betrokken zouden raken in deze sector”, vervolgt Distel, verwijzend onder meer naar IBM, op Agrivest vertegenwoordigd door Rich Kottmeyer, Global Agriculture & Food Leader van IBM USA.

Een andere trend is de snel groeiende sector binnen de Agritech die zich bezig houdt met zaadveredelingstechnologie. Door het veredelen van zaden met behulp van geavanceerde technologieën is het mogelijk om de kwaliteit van het gewas te verbeteren en het gebruik van pesticiden te reduceren, wat wederom zorgt voor milieuvriendelijkere, kosten-effectievere, efficiëntere en zelfs gezonde gewassen. Een aantal Israëlische bedrijven zijn koplopers op dit gebied waaronder Kaiima, Rosetta Green, Evogene (alsmede Evofund) en Moraflora.

Op Agritech 2012 heeft het Israëlische ministerie van Industrie Handel en Arbeid een samenwerkingsovereenkomst getekend met vertegenwoordigers van de Kazachstaanse Water Autoriteit. Kazachstan kampt met een reeks grote uitdagingen in de water sector, zowel in het leveren van water aan de bevolking, het leveren van water voor agrarische doeleinden alsmede het tegengaan van waterverlies. In het kader van de samenwerking zal Israel NewTech know-how en oplossingen op het gebied van watertechnologieën ter beschikking stellen, en de Kazachstaanse Water Autoriteit zal gaan samenwerken met Israëlische waterbedrijven met als doel samen cooperaties en projecten aan te gaan. Als afgezanten van de Staat Israël waren bij de gespreken en ondertekening aanwezig Oded Distel van Israel NewTech, Yaakov Lev van de Israëlische Water Autoriteit, Avi Aharoni van Mekorot, en Avital Ohara van het Ministry of Energy. De Kazachstaanse Water Autoriteit werd vertegenwoordigd door haar directeur Issakhanov Maxat en voorzitter Temirgaliev Rustem.