Op voorhand van de Economische missie naar Israel, bracht het Nederlandse ministerie 7 journalisten uit Israel naar Nederland. De journalisten kregen een vier-daagse pers trip en werden voornamelijk geinformeerd over de innovatieve technologieen binnen de waterzuivering en het energie efficiëntie-beleid in Nederland.

Een onderdeel van het programma was ook een bezoek aan het Renier de Graaf ziekenhuis. De journalisten waren aanwezig tijdens een demonstratie van het product Pharmafilters ‘Organische Olla Bedpans’. Olla Bedpans, zijn urinalen die eenmalig worden gebruikt om daarna te worden vernietigd via het ziekenhuis afvalwater systeem wat het afval uiteindelijk omzet in biogas.

Deze pers trip was mede georganiseerd om in Israel bekendheid te creeeren over de Nederlandse innoverende en vooruistrevende duurzame technieken.

Pharafiler’s Organic Olla Bedpan:

Het innovatief concept voor de verzorging, afvalwerking en afvalwaterzuivering voor bijvoobeeld ziekenhuizen worden onder meer bedpannen en urinalen door afbreekbare plastics vervangen. De bedpannelen zullen samen het ander afval eworden vermalen in de vermaler Tonto (zie foto) en worden afgevoerd met het normale afvalwater per riolering naar de zuiveringsinstallatie. Tijdens het zuiverings proces wordt het  slib vergist en water vergaand gezuiverd. Uit het gistinggas wordt energie gewonnen. Zo wordt meer controle op gevaarlijk ziekenhuisafval verkregen en bespraar op kosten van afvallogistiek. Afvalvolume en transport worden met 20-50 % gereduceerd.