Het Metropolitan Food Security platform (MFS) opgezet door dhr Jan Hak en orienteert zich op het ontwikkelen van nieuwe technologieen en ideeen voor het wereldwijde probleem: voedsel tekort. Naast Nederland is het MFS ook actief  in China en India. Het Wageningen University Research ontfermt zich al over diverse voedsel projecten in deze twee landen, waar in China het al het grootste voedsel project ooit is.

Israel buigt zich momenteel ook over het platform, aangezien zij erg groot is binnen de agrarische sector. Israel zal een mooie toevoeging zijn mede door haar kennis van het werken met een lastig klimaat. Vanwege de economische missie, heeft het MFS besloten om tergelijkentijd met de economische missie van Minister Rosenthal de tweede internationale conferentie op te zetten.

De voornamelijkste doelstelling van de MFS missie naar Israel is het creeeren van een platform om samen te brainstormen over hoe MFS  en Israel de voedselschaarste tegen kunne gaan. Teven, om te kijken naar de nieuwe ontwikkelingen van agrarische technieken. De doorontwikkeling van deze technieken zal hopelijk leiden tot het feit om twee keer zoveel voedsel te kunnen produceren met een hogere kwaliteit en de helft van de bronnen. Het MFS neemt tijdens de conferentie de gehele voedsel keten onder de loep. Het ultieme doel is om innovatieve en duurzame oplossingen te bedenken voor het behouden van de voedselketens wereldwijd.

MFS wil graag internationale samenwerkingen aangaan om zodoende academisch onderzoek en de R&D binnen de voedsel sector te stimuleren. Momenteel zijn Israel en Nederland beiden leidende landen binnen de Agrarische technologie, Horticultuur, Watermanagement, ICT en Food processing. Vanwege deze leidende functie in verschillende sectoren en klimaten, kunnen beiden landen elkaar aanvullen. Hopelijk zal door de samenwerking nieuwe oplossingen voor de kwaliteit, kwantiteit en veiligheid van de voedselketen  gevonden worden.

Het doel van de MFS missie:

  • Duurzame samenwerking op R&D gebied, en de vermarkting van IP in ontwikkelingslanden en andere landen in Noord-Afrika en Midden-Oosten.
  • Gezamenlijke aanvraag en financiering van projecten, gericht op product én business development.