Israel bestaat voornamelijk uit een droog en warm klimaat. Sporadisch ervaart het land regenbuien, waardoor Israel bekend staat om haar lastige klimaat. Waaronder dus ook, Negev, een woestijn gelegen in het zuiden van Israel. Alhoewel Negev bekend staat om haar droogte, wordt de Negev woestijn ook gezien als een uitkomst voor Israel om alsnog haar vernieuwde beleid met het hernieuwende energie doel van 10% voor 2020 te behalen.

Tijdens het Eilat-Eilot forum van het hernieuwbare energie beleid in februari 2012, hebben de energie experts het voorlopige OECD rapport, the Organization for Economic Cooperation and Development, onder de loep genomen. Het rapport is mede door het Ministerie van Handel en Werkgelegenheid geschreven ter bevordering van bilaterale samenwerkingen en ontwikkelingen. Het rapport heeft de titel ‘Cleantech in Negev’ en bestaat uit diverse case studies. Het OECD zal het publiceren onder het kopje: Boosting Local Entrepreneurship and Enterprise Creation.

Hoe dan ook, volgens het OECD liggen er in Negev de mogelijkheden om voor de Cleantech een cluster te creeeren, zodat Israel menig bedrijf, werkgelegenheid, R&D en solidaire ondersteuning van de infrustructuur kwijt kan.

Momenteel staan er al diverse zonne-energie en cleantech installaties in Negev, maar is het moeilijk om de woestijn aanlonkelijk te presenteren voor werknemers en investeerders voor dit potentieele broeinest. Het ultimie doel van het OECD rapport is om een aantal projecten in deze regio te promoten en zodanig de cleantech sector te inspireren over de mogelijkheden in een moderne woestijn. Uiteindelijk is de hoop gevestigd dat Negev zich ontwikkeld als een platform voor een breed assortiment van cleantech projecten van water ontzilting tot zonne ennergie- PV projecten.

Geinspireerd door de discussie, of heeft u ook ideeen voor de ontwikkeling van deze projecten? Kijkt u dan is naar de beurs Eilat Eilot! Voor meer info zie onze blog over deze beurs.

Bron