Het verslag van het OECD en de VN-Voedsel-en-Landbouworganisatie, Agricultural Outlook, schrijft lovend over Israël’s zorgvuldige beheer van haar landbouw watervoorziening en irrigatiesystemen.

Het doel van de ‘Agrarische Outlook’ is om een algemeen beeld voor de wereldwijde agrarische sector te schetsen; “Om samen te werken aan hetzelfde toekomstbeeld binnen de landbouw, visserij en voedsel sector, en tergelijkentijd nieuwe onderwerpen aan te snijden” (OECD). Het rapport beschrijft voornamelijk globale analyses en marktprognoses voor biobrandstoffen, granen, oliehoudende zaden, suiker, vlees, zuivelproducten en vis en zeevruchten voor 2012-2021.

In het uitgegeven rapport van juli beschrijven ze Israël’s efficiente water-irrigatiesystemen  en hoe zij een steentje bijdragen aan de nationale landbouw. Daarnaast benoemen ze  Israël in het hoofdstuk “Groei en productiviteit” het land met de juiste landbouwmethode die de landbouwgroei en productiviteit stimuleert. Onder dit hoofdstuk onthult het rapport ook; wameer er binnen de landbouw gebruik gemaakt wordt van natuurlijke bronnen, zoals regenwater, er maar tussen de 0.35 en 1 kilo graan per kubieke meter wordt geoogst. Alhoewel, wanneer er gebruik wordt gemaakt van irrigatie op diezelfde kubieke meter er zelfs tot 2.5 kilo graan kan worden geoogst (p. 69, Bron2).

Het rapport merkt ook op dat het waterverbruik van Israël’s landbouw gedurende de jaren 80 tot in de vroege jaren van 2000 daalde en sinds 2008 stabiel is. Deze algemene vermindering zorgde voor een 70% minder waterverbruik in de jaren 80, 50% in 2005 en er gespeculeerd wordt over 52% in 2025. Deze sterk zichtbare vermindering nam toe door de toename van gerecycled riool-en-ontziltwater (Bron1).

“Door al deze ontwikkelingen binnen binnen de landbouw, kan Israël  zich nu wereldleider noemen, wanneer het gaat om beheer en technologie van irrigatiemethodes in droge leefgebieden” aldus Agricultural Outlook.

Bron1
Bron2