Het nationale Israëlische waterbedrijf, Mekorot, heeft aangekondigd dat zij gebruik gaan maken van de waterdruk uit de ‘Nationale Water Carrier’ om zodanig schone elektriciteit op te wekken. De turbine die met behulp van de waterdruk elektriciteit zal opwekken is op jaarbasis te vergelijken met 1.000 ton steenkool.  De kosten van dit project worden geschat op ongeveer NIS 7 miljoen.