In 2010 trad Israël toe tot de Economic Co-operation and Development organisatie (OECD). Het OECD stimuleert landen overal ter wereld om een sterker beleid neer te zetten en zodoende de economische en sociale welvaart te stimuleren.

OECD

Het OECD is een organisatie waar regeringen samen werken en ervaringen delen om een oplossing te vinden voor gezamenlijke economische of sociale problemen. Het OECD werkt voornamelijk met regeringen om een goed inzicht te krijgen wat voor effecten economische, sociale of milieu veranderingen hebben op de economie van een land.  Daarnaast baseert OECD  haar beleid op de gegevens die zij binnenkrijgen van alle OECD lidstaten.

Israël is in 2010 tot het OECD toegetreden. Om te volstaan als een OECD lid moest  Israël aan de OECD voorwaarden voldoen. Zo wordt het land geacht om elke 2 jaar een rapport uit te brengen over de implementatie van de OECD beleidsnormen. Dit jaar is het eerste evaluatie rapport geschreven door Israël (november 2012) ingediend. Het OECD zal in februari 2013 de evaluatie van het rapport naar buiten brengen . Overigens zijn er al persberichten de deur uit gegaan waarin het OECD zich lovend uitlaat over het Israëlisch chemie-en-afvalbeleid. Per februari zal het OECD zich verder uitlaten over de beleidsnormen van de sectoren; mileu, biodiversiteit en de economische instrumenten die daarvoor worden gebruikt.

Momenteel staat  Israël goed in de ranking tussen de gemiddelde cijfers van de OECD lidstaten “Better Life Index”:

1. The average person financial wealth is 47 750 USD per year, more than the OECD average of 36 238 USD.

2. Over 60% of people aged 15 to 64 in Israel have a paid job, below the OECD employment average of 66%.

3. 80% of adults aged 25-64 have earned the equivalent of a high-school degree, higher than the OECD average of 74%.

4. The level of atmospheric PM10 – tiny air pollutant particles small enough to enter and cause damage to the lungs –is 28 micrograms per cubic meter, considerably higher than the OECD average of 22 micrograms per cubic meter.

Bron
Bron2
Bron3