deloitte

57% van de Israëlische top executives verwachten dat in het komende jaar de buitenlandse investeringen in start-Ups zullen stijgen. Daarnaast verwachten de  executives dat er een hoog percentage aan High-Tech exits zal plaatsvinden, naar schatting 43%. De exits zullen voornamelijk plaatsvinden in de sectoren: internet, software, IT en beveiliging.

Ook is opgemerkt dat er een sterke toename is aan accelerator programma’s binnen Israëlische start-ups sector. Uit een enquête bleek dat 68% van de start-up initiatiefnemers van mening zijn dat deze programma’s een positief effect hebben op de technologie. Aldus, Deloitte Brightman Almagor Zohar’s.

Bron

Bron2