Israëlische export daalt in het eerste kwartaal van 2013.

Vanwege de wereldwijde competitie worden de Israëlische exporteurs geforceerd om hun productprijs te verlagen en zodanig niet hun klandizie kwijt te raken aan de internationale markt.

logoeng

De regressie binnen de industriële markt is te voelen in het eerste kwartaal van 2013. 34 procent van de Israëlische exporteurs voelt een negatieve trend in haar export. Deze daling is ook te zien in het gepubliceerde economische rapport dat is gebaseerd op een enquête van de Economische afdeling van de Manufactures Association Israel.

Uit de enquête bleek dat 48% van de Israëlische producenten een export erosie waarneemt. De oorzaak van de erosie is het meest te wijten aan de sterke Israëlische munteenheid, de  Sjekel, die zich positief uitmeet tegen de Amerikaanse dollar. Vanwege de sterke Sjekel wijken veel klanten uit naar een goedkoper product. De mindere export cijfers is een duidelijk signaal dat de Israëlische markt het moeilijk heeft en geforceerd wordt om de prijzen te verlagen. Naast de vermindering van het aantal bestellingen, ondervinden de producenten dat de bestellingen zelf kleiner worden. Daar komt bij kijken dat het moeilijk is om nieuwe markten te veroveren. Door kleinere bestellingen en internationale competitie komen producenten te zitten met een overschot aan producten.

Ruby Ginal, VP van de Manufacturers Association, geeft aan dat Israëlische exporteurs vechten om hun klanten te behouden en nemen geen nieuwe werknemers aan. Daarnaast gaf Ginal aan dat door de internationale competitie vele overheden juist de lokale industrie stimuleren, maar in Israël gebeurd het tegenovergestelde. Vele quotums worden verlaagd en het beleid om de producenten te beschermen tegen unfair trade wordt geneutraliseerd. Daarnaast valt het ook op dat 24% van de werkgevers mensen ontslaat, maar daar tegenover staat dat 26% van de werkgevers mensen aanneemt. Deze cijfers creëren de verwachting dat de situatie voorlopig stabiel zal blijven, wel wordt er verwacht dat er een grote ontslag golf aan komt voor de papieren en kleding industrie met gevolgen voor de consumenten en chemie sector.

Bron