32 Israëli’s – maar liefst 31% van alle aanvragers – ontvangen de prestigieuze Europese onderzoeksubsidie van maximaal 2 miljoen euro van de Europese Onderzoeksraad (ERC). Vergeleken bij een goedkeuring van slechts 9%  van de 3329 kandidaten uit 22 andere landen sluit Israël direct aan na Duitsland en Groot-Brittannië in het aantal totale subsidies, maar rangschikt het ver voor deze landen in verhouding tot het bevolkingsaantal.

Blijkbaar neemt de EU Israël zeer serieus als een site voor directe investeringen.
Tweeëndertig jonge Israëlische onderzoekers hebben  namelijk subsidies ontvangen van de European Research Council (ERC). De onderzoeksonderwerpen variëren van het ontwikkelen van moleculaire beeldvorming sondes voor MRI (Magnetic Resonance Imaging) voor kanker tot exacte resultaten op het gebied van de quantumveldtheorie. De ERC-subsidies maken deel uit van het 7e kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling.

Het Weizmann Institute of Science staat met 10 subsidies boven aan de lijst, gevolgd door de Hebreeuwse Universiteit, die acht beurzen ontving. Andere Israëlische instellingen die subsidies ontvingen waren de Tel Aviv Universiteit, de Bar Ilan Universiteit, het Technion, de Ben Goerion Universiteit, het Hadassah Medisch Centrum, en het Interdisciplinair Centrum in Herzliya.
 
Eind juli heeft de European Research Council in zijn zesde Starting Grant competitie de selectie aangekondigd van 287 topwetenschappers uit de hele wereld. Het aantal subsidies verleend aan Israëlische onderzoekers zette Israël hier op de derde plaats in het totale aantal subsidies na het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Sinds eind juni 2013 zijn 44% van de ERC-subsidies in het kader van de KP7-financiering toegekend aan Israëlische onderzoeksinstellingen en bedrijven.
 
Ingesteld in 2007 door de EU is de voornaamste taak van de ERC het stimuleren van wetenschappelijke expertise door de allerbeste creatieve wetenschappers, geleerden en ingenieurs te steunen en hen de kans te geven individuele voorstellen op hun onderzoeksgebied in te dienen, ongeacht nationaliteit en leeftijd (EU Neighbourhood Info).