Een nieuw systeem dat door de Universiteit van Haifa ontwikkeld is stelt dat de ziekte van Parkinson af te lezen is aan hoe iemand schrijft. De onderzoekers zeggen dat de ziekte veel eerder kan worden gediagnosticeerd door ons handschrift te analyseren.

De universiteit Haifa en het nabijgelegen Rambam ziekenhuis in Haifa heeft in een studie het schrijfproces van 40 zieke en gezonde proefpersonen onderzocht en stelt dat hun methode “een innovatieve en niet-invasieve methode is voor de diagnose van Parkinson in een vrij vroeg stadium”.

Volgens Prof. Sara Rosenblum van de Universiteit Haifa constateren Parkinson patiënten eerst een verandering in hun cognitieve capaciteiten voordat zij motorieke veranderingen vaststellen. Een test die kijkt naar cognitieve stoornissen zoals uitgevoerd in deze studie zou dus kunnen getuigen van de aanwezigheid van de ziekte en een mogelijkheid bieden om de ziekte eerder te diagnosticeren.

In de studie werden de proefpersonen gevraagd om hun namen op te schrijven alsmede adressen over te schrijven, twee alledaagse taken die cognitieve vaardigheden vereisen. De veertig volwassen deelnemers met minstens 12 jaar onderwijs waren voor de helft gezond en voor de helft in een vroeg stadium van Parkinson (dus vóór duidelijke motorische beperkingen).

Analyse van de resultaten toonde significante verschillen tussen de Parkinson patiënten en de gezonde groep. Bij alle proefpersonen, met uitzondering van een persoon, werd de status juist gediagnosticeerd (97,5 procent nauwkeurigheid). De patiënten met de ziekte van Parkinson bleken met kleinere letters (“microsgraph”) te schrijven, minder druk uit te oefenen op het schrijfoppervlak, en hadden meer tijd nodig om de taak te voltooien.

Volgens prof. Rosenblum was een bijzonder merkbaar verschil de tijdsduur die een Parkinson patient nodig had voor het schrijven van elke letter en elk woord.

Het volledige artikel leest u in de GreenProphet.