In het kader van de officiële start van de samenwerkingsfora met Israël en de Palestijnen zal minister-president Rutte van 7 tot en met 9 december 2013 in Israël en de Palestijnse Gebieden verblijven.

Vergezeld door minister Timmermans van Buitenlandse Zaken en minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en later ook minister Kamp van Economische Zaken zullen tevens delegaties van het Nederlandse bedrijfsleven met de premier-minister afreizen.

Doel van de bilaterale samenwerkingsfora is het verstevigen van de goede betrekkingen met Israël en met de Palestijnse Gebieden. Beide bilaterale samenwerkingsfora hebben innovatie als overkoepelend thema. In deze eerste ronde ligt het accent op agrifood, energie en water. Voor de Palestijnse Gebieden is ook ICT belangrijk. Naast overheden worden bedrijven, kennisinstellingen en niet-gouvernementele organisaties betrokken.

De fora worden eens in de twee jaar gehouden, de ene keer in Nederland, de andere keer in Israel en Palestijns Gebied. Nederland heeft dergelijke samenwerkingsverbanden met veel landen waarmee het goede relaties onderhoudt.

Nederlandse bedrijven die geïnteresseerd zijn in deelname aan de bedrijvendelegaties die in verband met de samenwerkingsfora plaatsvinden, kunnen zich vanaf donderdag 24 oktober 2013 inschrijven bij Agentschap NL.

bron: Rijksoverheid