blog3

7/8/9 december 2013

De ministeries van Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken organiseren samen met Agentschap NL, Global Gas Network Initiative (GGNI), Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI), Hak & Partners, het Netherlands Water Partnership (NWP) en het Wittenburg Council de economische missies naar Israël en de Palestijnse gebieden.

De missies zullen op 8/9 dec. afreizen naar Israël en staan in het teken van de officiële lancering van het bilaterale samenwerkingsfora. De missies staan onder leiding van minister-president Rutte. Hij wordt vergezeld door minister Timmermans van Buitenlandse Zaken en minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Minister Kamp van Economische Zaken sluit aan in Israël.

Focus op sectoren

De focus tijdens deze missies ligt op de volgende Nederlandse topsectoren:

  • Agrifood
  • Energie
  • ICT
  • Water

Bedrijvenprogramma

De missies bieden een uitstekende gelegenheid aan bedrijven en kennisinstellingen om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden in de bovengenoemde markten binnen Israël en Nederland  en zodanig contacten te leggen met potentiële zaken- en samenwerkingspartners. Hiernaast kunt u deelnemen aan verschillende seminars en bedrijfsbezoeken op het gebied van agrifood, energie, ICT en water.

Deelnamekosten

  • Deelname aan beide missies (met 2 of meer personen): 950 euro
  • Deelname aan beide missies (met één persoon): 650 euro
  • Deelname aan één missie (met één of meer personen): 475 euro
Deze kosten zijn exclusief reis- en verblijfkosten.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk via deze link

Meer inhoudelijke informatie over de programma’s: