The Knesset Science and Technology Committee heeft ingestemd om een overheid beheerd gas beleggingsfonds, sovereign wealth fund, op te zetten. Tevens zal er een monetair beleid worden aangenomen om de Israëlische economie stabiel te houden.

swf

Het exporteren van natuurlijke hulpbronnen, zoals aardgas, kan leiden tot een toevloed van buitenlandse investeringen, waardoor de sjekel zal versterken en het exporteren naar Israël minder aantrekkelijk zal zijn voor de wereldmarkt.

Het sovereign wealth fund (SWF) kan dit bovengenoemde fenomeen, dat bekend staat als ‘The Dutch Disease’, voorkomen door middel van de gaswinst opzij zetten en strategisch te investeren. Dit is mogelijk door de winst van de gasinkomsten te investeren in de Israëlische publieke sectoren zoals; onderwijs en infrastructuur.

Een voorwaarde om dit monetaire beleid toe te passen is dat het beheer van het fonds binnen het toezicht blijft van de voorzitter van het Knesset House Committee.  Deze voorzorg wordt genomen, zodat de winst van het fonds juist zal worden geïnvesteerd in het onderwijs, welzijn, onderzoek en ontwikkeling van het land, en niet wordt gebruikt voor overheidstekorten of beveiligingsmaatregelen. Aldus, voorzitter Science and Technology Committee Moshe Gafni.

Het wetsvoorstel is nog niet volledig aangenomen, aangezien het nog een tweede en derde lezing binnen de Knesset moet passeren voordat het een wet wordt.

Read the full article in English: Bron

Voor meer info over dit onderwerp zie ook: