Afgelopen dinsdag is Israël lid geworden van een invloedrijke groep van rijke wereldnaties die economieën met een schuldenlast ondersteunen: de Club Crediteurnaties van Parijs. Dit betekent voor het kleine land in het middenoosten een internationale boost en erkenning voor zijn economische prestaties.

Het nieuws dat Israël is toegetreden tot de Club Crediteurnaties van Parijs is toegejuicht door Israëlische beleidsmakers, terwijl het land zelf economisch goed vaart worden zij de afgelopen jaren geconfronteerd met oproepen om de economische ongelijkheid en armoede in het land tegen te gaan.

Met het toetreden van Israël tot de Club van Parijs telt de club nu 20 lidstaten. De club is een informele groep van regeringen, waaronder de Verenigde Staten, dat gezamenlijk deals onderhandelt met arme landen die kampen met een enorme schuldenlast. De club is in 1956 opgericht en heeft dusver leningdeals aan 90 landen verstrekt.

De club kan schulden annuleren of herstructureren wanneer landen een risico op wanbetaling lopen. Zo is Argentinië in mei j.l. met de Club van Parijs overeengekomen om een schuld van $9.7 miljard kwijt te schelden die door de economische ineenstorting in 2001-2002 onbetaald is gebleven.

Minister van Financiën Yair Lapid prees de aankondiging van de Club van Parijs en zei dat het toetreden tot deze club “[de] economische macht van Israël [aantoont] en bewijst dat Israël tot de sterkste landen behoort.” In mei 2010 werd Israël samen met Estland en Slovenië al verwelkomd als nieuw lid van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

Ooit een kleine agrarische natie, heeft Israël zich ontwikkeld tot een high-tech economie met tal van start-ups en bedrijven in de communicatie, software en militaire technologie. De economie blijft groeien, en met een werkloosheid van ongeveer 6 procent ligt het land ruim voor de dubbele cijfers van vele Europese landen.

De Club van Parijs is een informele groep van officiële crediteuren wiens taak het is om gecoördineerde en duurzame oplossingen te vinden voor de betalingsmoeilijkheden die schuldenlanden ondervinden. Terwijl de schuldenlanden hervormingen doorvoeren om hun macro-economische en financiële situatie te stabiliseren en te herstellen, dient de Club van Parijs een passende behandeling van de schuld aan te leveren. Dit gebeurt in de vorm van herschikking, i.e. schuldverlichting door uitstel of, in het geval van concessionele herschikking, vermindering van de schuldverplichting gedurende een bepaalde periode of vanaf een bepaalde datum.

De huidige leden zijn vertegenwoordigers van de regeringen van Australië, Oostenrijk, België, Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Japan, Nederland, Noorwegen, de Russische Federatie, Spanje, Zweden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika.

Bronnen: “Jewish Business News” en “The Times of Israel” (in English)