In 2050 zal een derde van de wereld-energievoorziening moeten komen uit duurzame energiebronnen, zoals zonne-of windenergie. Nee, dit is niet een verklaring van milieuorganisaties, maar een van ‘s werelds grootste oliemaatschappijen, BP en Shell.

Voor landen zoals IJsland, dat al 100 procent van zijn energie uit hernieuwbare energiebronnen haalt, klinkt deze statistiek niet onheilspellend, maar voor de meeste landen die nog steeds afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, is het hoog tijd om over alternatieven na te denken.

Op de voorgrond van alternatieve energie-innovatie staan een aantal Israëlische bedrijven met unieke oplossingen voor het benutten van de energie uit zon, wind, golven en afval als de energiebronnen van de toekomst.

Emefcy

Ooit gedacht dat je je mobiele telefoon door middel van menselijke uitwerpselen zou kunnen opladen? Het lijkt ondenkbaar maar het bedrijf Emefcy zoekt in het afval  naar een ​​bepaald soort bacteriën dat elektriciteit produceert tijdens het ontbindingsprocess van organisch materiaal. Het doel van Emefcy is het om de kracht van deze bacteriën te bundelen  zodat het kan worden gebruikt als een bron van constant hernieuwbare energie.

Energy Industries

Energy Industries heeft als doel om energiecentrales te bouwen die enkel draaien op methaangas uit stortplaatsen met organisch afval zoals recentelijk het geval in een project in Ghana. Naast deze centrale heeft Energy Industries ook een milieuvriendelijke methode uitgevonden voor het verwarmen van kassen in koude klimaten. In een experimenteel project in Georgië werd de technologie van Energy Industries gebruikt om warm bronwater naar buizen in de kassen de leiden en zo kassen op te warmen.

Pythagoras Solar

Meet Seven Israeli Alternative Energy Companies With Solutions To Fuel The FutureHet Israëlische energiebedrijf Pythagoras Solar werkt naar een ​​systeem van zonne-paneel bedekte wolkenkrabbers en kantoorgebouwen die met fotovoltaïsche glas, of ramen met zonnecellen zelf energie kunnen opwekken. De elektriciteit die zo wordt gewonnen loopt vervolgens door een DC / AC omvormer en via kanalen in het hele gebouw verdeeld, en op een dag wellicht ook de gebouwen in de nabije omgeving van stroom kunnen voorzien. 

Bluesphere

Bluesphere bouwt, bezit en exploiteert afval-energie-installaties, dat biobrandstoffen maakt uit voedsel- en landbouwbedrijvenafval. Deze biobrandstoffen worden ver-volgens verkocht aan lokale nutsbedrijven die daarmee stoomturbines aandrijven voor de productie van elektriciteit.

 bedrijf bouwt haar afvalverwerkingsbedrijven in de buurt van gebieden waar grondstoffen en voedselproductieafval  direct beschikbaar zijn. Dit vermindert niet alleen traansportkosten maar is ook milieuvriendelijk.

Ormat Technologies

Ormat Technologies is een van de weinige geothermische energie-bedrijven dat zich bezig houdt met teruggewonnen energieopwekking, het proces van vervangen van energie-beladen centrales met systemen die draaien op aardwarmte.

Met behulp van hun Ormat Energy Converter (OEC), een stroomproductie-eenheid die lage, middelhoge en hoge geothermische warmte omzet in elektriciteit met weinig tot geen uitstoot, vervangt Ormat Technologies onze batterij-aangedreven planeet met de natuurlijke energie die direct onder onze voeten ligt.

SDE Wave Energy

Meet Seven Israeli Alternative Energy Companies With Solutions To Fuel The FutureSDE Wave Energy gebruikt de energie uit de zeedeining om energie op te wekken. Na een massale stroomstoring in India waardoor 600 miljoen mensen zonder stroom kwamen te zitten, wendde de Indiase regering zich tot SDE met het verzoek om langs de kustlijn  centrales aan te leggen die in het geval van nood als back-up voedingsbron  zouden kunnen fungeren. Omdat het bedrijf elektriciteit voor de helft van de kosten van conventionele methoden kan produceren staan er reeds diverse  SDE installaties aan de kust van o.a. Israël, China en negen andere bestemmingen.

Brenmiller Energy

Brenmiller Energy,  wiens technologie is gebaseerd op de thermische zonne-methode, elimineert de gevaren voor het milieu van andere bestaande thermische zonne-systemen. De technologie van Brenmiller Energy kan in prinicpe worden gebruikt om te voorzien in bijna 70 procent van de energiebehoeften van de gemiddelde energiecentrale, zowel bij regen als bij zonneschijn. De overige 30 procent, die wordt gebruikt om het zonne-thermische netwerk om te zetten in elektriciteit centrales, wordt ontleent aan aardgas en zelfs ecologische biomassa. “Ons doel is om van zonne-energie een mainstream alternatief voor fossiele brandstoffen te maken,” zegt Brenmiller (Avi Brenmiller is het voormalige hoofd van Solel Solar Systems, dat in 2009 voor ongeveer $ 400 miljoen is overgenomen door de Siemens AG).

Read the full article in English on NoCamels.