De Stichting Vrienden van AMCHA in Nederland is een organisatie geleid door vrijwilligers die geld inzamelt voor Holocaustoverlevenden wonend in Israël en hen psychosociale hulp aanbiedt. Momenteel zijn er nog circa 180.000 ouderen die van deze steun gebruik kunnen maken. Velen krijgen naarmate zij ouder worden sterkere herinneringen aan hun oorlogs­ervaringen en dat wordt mede beïnvloed door de vereenzaming binnen deze groep en doordat partners overlijden of familie hun eigen weg gaat.

Om deze groep ouderen te ondersteunen is op initiatief van AMCHA in Israël 27 jaar geleden een organisatie opgezet.

Vrijwel tegelijk met AMCHA in Israël werd de Stichting Vrienden van AMCHA in Nederland opgericht. Momenteel ontvangen 2200 donateurs de AMCHA nieuwsbrief 4 keer per jaar. Ongeveer de helft daarvan doneert tenminste eenmaal per jaar. Daarnaast ontvangt de Stichting bijdragen uit lijfrenten en legaten.

Wilt u meer weten over dit initiatief, kijk dan op hun website  www.amcha.nl of neem contact op met de heer Rob Bosch via info@amcha.nl / +31 (0)33 4725459.