Israelische Cleantech

Israel heeft in 2014 de nummer een positie van  de wereldwijde cleantech index behaald, deze positie is voornamelijk gewonnen door haar productie van cleantech innovatie startups en technologien. De vele startups uit Israel worden dan ook gestimuleerd door haar cultuur en educatie om te innoveren.

De nummer een positie van de Global Cleantech Index is gebaseerd op de volgende vier indicatoren;

 1. Emerging cleantech innovation factor
 2. Evidence of commercialsed innovation factor
 3. Early stage cleantech development
 4. Innovatie drijfveer

Met betrekking tot deze indicatoren steekt Israel met hoofd en schouders boven de rest uit, en zeker als het gaat om de emerging cleantech innovation factor. Wel valt Israel op plek acht als het gaat om commercialisatie van de cleantech innovatie, wat bevestigd dat ook in de meest belovende landen ruimte is voor verbetering.

Ondanks Israel’s kleine formaat, lage aanvoer van natuurlijke energiebronnen, en haar politieke gevoeligheden, trekt zij alsnog veel aandacht van buitenlandse investeerders naar haar high-tech sector, dus een goede markt voor durfkapitaal en stimuleert daardoor ook de commercialisatie van technologische innovaties. Om een voorbeeld te geven, Israël trok in 2010 170 USD durfkapitaal aan per hoofd van de bevolking, dit is bijna 100 dollar meer dan de Verenigde Staten die met 75 dollar op de tweede plek stond.

Volgens de Global Index is Israel een voorbeeld op zowel entrepreneurial en educatief gebied betreft het innoveren rondom dagelijkse bezigheden. In de afgelopen 3 jaar hebben namelijk 19 Israëlische cleantech bedrijven de lijst gehaald. Voorbeelden zijn hiervan Kaiima (de ontwikkelaar voor non-GMO genomicbased breeding technologies) and Emefcy (de ontwikkelaar voor Electrogenic Bioreactors (EBR) om riool water te behandelen).

Nederland

Nederland scoort in de global cleantech index boven gemiddeld, maar laat punten liggen op het commerciele aspect van haar cleantech innovatie vanwege lage cleantech producties en de lage aanwezigheid van cleantechbedrijven op de beurs. De Nederlandse overheid is een belangrijke factor in het stimuleren van de Nederlandse cleantech innovatie, maar er zijn maar een aantal  cleantech fondsen in Nederland die projecten steunen.  Overigens zorgen lokale investeerders weer voor een goede balans die innovatie juist stimuleren op lokaal niveau  en dat doet weer goed voor de score op de index. Daarnaast scoort Nederland ook hoog  binnen opkomende cleantech innovatie aangezien er in Nederland veel startups en venture capitalisten zijn.

Samenwerkings kansen Israel & Nederland:

Wat kunnen deze twee markten voor elkaar betekenen?

IL2Nederland en Israel kunnen  profiteren van elkaars verschillende perspectief en innovatie. Israël sterk is in het bedenken van innovatieve technologieën op basis van kennis, waar dit van toepassing kan zijn op R&D en samenwerkingen tussen kennisinstellingen en tevens kunnen bedrijven deze kleine innovaties toepassen op machines en andere apparaten. Nederland heeft een sterke industriële markt en een groot netwerk, wat veel Israëlische bedrijven aantrekt om mogelijke samenwerkingen aan te gaan.

Huidige trends binnen de binnen de cleantech markt zijn de water, energie en agrarische sector (zie ook link voor de Agritech post).

Betreft de watersector zijn de samenwerkingsmogelijkheden rondom waterzuivering en ontzilting interessant. Dit vooral omdat Israël zich veel richt op recyclen en duurzaamheid en Nederland mogelijkheden heeft om meer kennis te delen over infrastructuur mogelijkheden en kansen biedt voor internationale projecten in derde landen. Binnen de energiemarkt bezit Nederland veel kennis over transport, infrastructuur en het omzetten van gas en het te integreren op de grid, wat dankzij de gevonden gasvelden Tamar & Leviathan in Israël veel interesse wekt.

Van oudsher is Israël sterk in hightech en ICT, denk hierbij aan data-analyse, sensorriek, systeemintegratie en consumentenapplicaties, en leveren vele gefundeerde integratiesystemen aan voor diverse smart grid systemen. Wel is op te merken dat de smart grid sector in Israel vrij jong is en bedrijven niet veel ervaring of kennis hebben van buitenlandse energienetten. Door middel van partnerschappen proberen startups hun technologie alsnog op de markt te brengen. Een goed voorbeeld is hiervan, Yitran, dat samenwerkt met Microsoft en LG om smart gird domeinen te betreden.

Stukje geschiedenis

Om een stukje dieper in te gaan op het ontstaan van de cleantech sector, zal dit stuk uitweiden over de achtergrond van Israël en haar cleantech ontwikkeling.

Israel is een jong land met haar 67 jaar, en door haar lastige geografische ligging heeft zij te maken met vele droge gebieden en conflicten met haar buurlanden. Deze twee lastige aspecten zijn basisredenen waarom Israel gedwongen is om zelfredzaam te zijn. Innovatie is dan ook een kernbegrip in de Israëlische economie en cultuur, mede door  haar geschiedenis waar zij 67 jaar geleden een land troffen met minimale energie, voedsel en waterbronnen, waardoor het volk wel moest innoveren om zich te redden. Deze uitdaging vormen dan ook de basis voor de Israëlische cultuur; het aangaan van risicovolle uitdagingen, aangezien er toch niks te verliezen valt.

Om een beter beeld te krijgen over de Israëlische cultuur wordt hieronder aan de hand van de piramide een korte beschrijving gegeven over de geïntegreerde lagen van de cultuur.

 1. De uitdagingen van Israël als land; minimale energiebronnen en haar geografische ligging.
 2. De Israelische cultuur en haar dienstplicht, wat de basis vormt van het bestaan van Israel.
 3. Om verder te ontwikkelen wordt er na de dienstplicht een focus gelegd op het academische aspect, om zodoende de lokale markt/ industrie te stimuleren met ondersteuning vanuit de overheid.
 4. Uit deze stimulans door middel van  onderzoek, educatie en ondersteuning wordt er ervaring op gedaan in de markt, en kan zij zichzelf financieren en haar opgedane kennis exporteren.
 5. Waar de laatste fase kijkt naar nieuwe ontwikkelingen binnen de sector en zich richt op het profileren van geavanceerde innovatieve technologieën op de internationale markt en samenwerkingskansen.

Aangezien het culturele aspect de basis is voor de Israëlische economie zal in het volgende stuk de drie belangrijkste karaktereigenschappen nader worden toegelicht.

 • Informeel, mede door het kleine formaat en de dienstplicht waar iedereen als gelijke wordt gezien en verplicht is om te voldoen bestaat er weinig hiërarchie of status onder de Israëlische bevolking.
 • De verdraagzaamheid van risico’s. Aangezien Israel is begonnen in een land met weinig vooruitzicht van energievolle bronnen om voedsel te verbouwen, waren zij gedwongen om risico’s te nemen om rond te komen. Men moest initiatief nemen en leren om te gaan met nieuwe situaties door groots te denken.
 • Flexibiliteit, vanwege de toestroom van migranten na de tweede oorlog vormde zich in Israel een multi-culturele gemeenschap wat zich heeft geuit in een flexibele en open cultuur.

Israëlische energieke doelstellingen
In principe is de ligging van Israel gunstig voor koolstofarme energie, zoals zonne energie, maar vanwege de omringende landen is het moeilijk om de energie te kunnen in en exporteren. Hierdoor is het lastig om de gewonnen elektriciteit kwijt te kunnen en zal het ook vragen om opslagruimte zonder dat het de balans van de grid verstoort. Om deze reden is de ontwikkeling en implementatie van een betrouwbare smart grid  belangrijk. Men moet tijdens de pieken en de dalen op de grid tegen deze fluctuatie kunnen om efficiënte en effectieve service te leveren aan de consument en ervoor zorgen dat de grid niet overbelast raakt.

Israël heeft als doelstelling om in 2020 tien procent van haar energiegebruik moet bestaan uit alternatieve energie en streven naar twintig procent minder CO2 uitstoot. Om deze doelstelling te behalen, heeft de overheid ook een doelstelling voor 2016 uitgezet en wil vijf procent van de elektriciteit te genereren uit hernieuwbare energie en twintig procent in 2020 ( zonne-energie, valt niet onder deze doelstelling). Deze alternatieve energie moet ook worden geïntegreerd op de grid en, waardoor de overheid een effectief en efficiënte infrastructuur zal moeten ontwikkelen om de consument van energie te kunnen voorzien. Om  dit te realiseren, heeft de overheid een aantal doelen uitgezet op geaggregeerd niveau (mondiaal, nationaal, Operators en klanten) en op functioneel niveau (technische, operationele en marketing).

De operationele en technische doelen hebben voornamelijk betrekking op factoren van energielevering doormiddel van een betrouwbaar, efficiëntie, veilig en weerbare grid. Het verbeteren van de activa en operationele efficiëntie zal directe impact hebben op de piek van de elektriciteits grid en zorgen voor een gebalanseerde vraag.  Maar de internationale ervaring leert dat de Israelische elektriciteitmarkt unieke aspecten heeft, wat het  moeilijk maakt om het netwerk te herorganiseren. Het voornamelijkste probleem ligt bij de mogelijkheid om een grid te faciliteren dat een groot reservoir heeft om de energie te leveren aan de consument.

De invloed van de Israelische regering:
Het Israelische ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid (MoITAL) focust voornamelijk op de economische groei in Israel. Dit houdt in dat zij Israelische organisaties aanmoedigen om internationaal te opereren.

Het MoITAL ministerie  is een van de meest invloedrijke ministerie betreft de stimulering van de Israelische industrie. In het geval van Smart Energy, heeft het MoITAL 2 afdelingen; De Chief Scientist Office en het Newtech team, zij ondersteunen R&D projecten en focussen zich op het promoten van de Israëlische Cleantech industrie. Naast het MoItal ministerie speelt het ministerie van Water en Energie een grote rol  in het stimuleren van startups en projecten binnen de smart industrie. De twee ministeries werken veelvuldig samen aan informele en formele projecten.

Een van de projecten die de minsteries hebben gesteund in het afgelopen jaren is het project Heznek foundation (startup foundation).

“Deze organisatie is opgezet om bedrijven en initiatieven te stimuleren en faciliteren een platform waar bedrijven onderzoeken kunnen uitvoeren, en initiatieven kunnen testen. Door middel van deze organisatie kunnen projecten rondom energie, smart netwerk, biomass energie, hydrogen technologie, wind energie en zonne energie zich doorontwikkelen.

Het Magnetoverheidsprogramma van de ‘Office of the Chief Scientist’ steunt het Smart Grid consortium door twee derde van het benodigde onderzoeksbudget beschikbaar te stellen aan industriële partijen. Academische partners kunnen worden gefinancierd tot negentig procent. Het consortium bestaat uit acht industriële partners en vijf academische instituten. Slimme chips, slimme meters Eén van de bedrijven in het consortium is de hierboven genoemde Yitran. Dit is een zogeheten ‘fabless’ halfgeleiderbedrijf, dus zonder eigen productie, gespecialiseerd in communicatietechnologie voor ‘command and control’-applicaties. Het bedrijf maakt goedkope Powerline Communication (PLC) modem-chips die robuuste communicatie over het bestaande elekticiteitsnetwerk mogelijk maken. Zonder aanpassing van het netwerk kan bijvoorbeeld op afstand de meterstand worden uitgelezen of de energietoevoer worden afgesloten. Yitran heeft zelf technieken voor modulatie en foutcorrectie ontwikkeld om communicatie over de stroomlijn betrouwbaarder te maken. Powercom is een andere deelnemer. Ook dit bedrijf biedt PLC-oplossingen, maar zet deze in als onderdeel van een compleet smart grid-platform met slimme meters, data-collection-units (concentrators) en datamanagement-software. Het platform is in staat om energieverlies en fraude te detecteren, te prioriteren en personeel middels alerts te informeren. Bij een dreigende stroomstoring kan de energievraag dynamisch worden verminderd door bijvoorbeeld alleen de airconditioning af te sluiten of door gefaseerd hele huishoudens af te sluiten. De meters van Powercom maken zoveel mogelijk gebruik van open standaarden en meerdere communicatiemethoden, zoals GPRS en ethernet. Toch werkt PLC-communicatie beter met de eigen gepatenteerde oplossing van Powercom.

Bronnen:

Global Cleantech index 2014
Paul Jansen
Smart Grid Consortium
Global Smart Grid Federation