De gemeente Tel Aviv is van plan een centraal parkeerhandhavingssysteem in te voeren dat de afgifte van parkeerbewijzen en de inning van boetes moet optimaliseren.

Uit een pre-tender procedure, waarvan de resultaten momenteel door de gemeente worden geanalyseerd, wordt duidelijk dat de gemeente een soft-, hardware en communicatienetwerk wil opzetten om toezicht op de parkeerhandhaving te houden. Men is van plan om gebruik te maken van mobiele en stationaire (op palen geïnstalleerde) camera’s en een controle, beheer en uitvoeringssysteem, vergelijkbaar met het nationale A-3 controlesysteem.

De pre-tender procedure onderzoekt de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de informatie servers, zoals de parkeerbewijzen, video-informatie, alsmede de synchronisatie met gegevens en informatie van de gemeentelijke en overheidssystemen, inclusief de identificatie en het traceren van kentekenplaten en het gebruik van camera’s die dag en nacht draaien.

Men gaat ervan uit dat het geplande totaalconcept de parkeerhandhaving aanzienlijk kan stroomlijnen waaronder het tempo waarin parkeerbewijzen geautomatiseerd worden uitgegeven. Tevens zal de gemeente kosten voor het inzetten van parkeerhandhavers kunnen besparen. De gemeente int jaarlijks NIS 150 miljoen aan parkeerboetes, de parkeerobbrengst uit betaald parkeren, die aanzienlijk lager is, is hier niet bij inbegrepen.

You can read the original article here.