water2Israël heeft een samenwerkingscontract getekend met de Wereldbank om haar waterkennis te delen in diverse projecten die de wereldbank aanneemt. Israël zal haar kennis delen met betrekking tot het recyclen van water, waste water treatments en ontziltingstechnologie.

Opmerkelijk is dat Israël niet alleen haar waterkennis met ontwikkelingslanden deelt, maar ook ontwikkelde landen die kampen met grootte droogte problemen, zoals Californië. Hieronder zullen kort drie banden met de verschillende landen worden besproken, waaronder twee ontwikkelingslanden en een ontwikkelingsland.

Californië

In 2013, 2014 en 2015 kampt Californië met hevige droogtes. Californië is nog steeds de schade aan het tellen van 2014, en de nieuwe droogte staat alweer voor de deur. De teller staat momenteel op een verlies van $200 miljoen voor de melk een veeindustrie en zelfs $810 miljoen voor de agroproductie. Experts zeggen dat 2015 de droogte nog erger zal zijn en er meer schade is vergeleken met het jaar 2014. Om deze reden moet Californië actie ondernemen, en dit is mogelijk volgens Israël..

In de jaren tachtig en negentig moest Israël bezuinigen op haar watergebruik, en om dit te promoten gebruikte de regering diverse politici en sterren diede bevolking duidelijk maakte dat er zuinig omgegaan moest worden met water. Het alternatief naast het verminderen van het watergebruik, was het importeren van water uit externe gebieden. Een situatie die vergelijkbaar is met die van Californië nu. De strategie van Israël om haar burgers op te roepen tot minder water gebruik was de startfase waarbij Israël ook grote maatregelen nam om meer water te gaan recyclen. Deze strategieontwikkeling startte in de jaren vijftig en heeft de woestijn weer laten doen opbloeien en werpt in de twintigste eeuw haar vruchten af. Tevens heeft deze strategie geleid tot het huidige gebruik en vergevorderde ontwikkeling van de Israelische watersector. Dankzij deze ervaring en haar bloeiende sector is Israël gevraagd om Californië te ondersteunen om dankzij de droogte alsnog het land te kunnen cultiveren, en mogelijk is dit ook de start voor een bloeiende watersector in Californië.

India

Israël ondersteunt India met het verbeteren van haar infrastructuur om schoon water te leveren aan haar burgers. Schoon drinkwater is een van de grootste gemeenschappelijke probleem in India.

Om een samenwerking tussen Israël en India op te zetten is Israël met een delegatie van waterbedrijven afgereisd naar India en besprak het project India’s Clean Ganga. Het project richt zich op het zuiveren van de heilige rivier, en deze vrij te maken van alle chemicalen. Dit is van groot belang aangezien Ganges een van de grootste waterbronnen is voor India en wordt gebruikt voor alle culturele rituelen.

India en Israël zullen gaan samenwerken op het gebied van riolering, ontzilting, irrigatie en watermanagement. Israël staat bekend om haar goedkoopste en grootste ontziltingsplant in de wereld, en levert naast deze expertise nog meer diverse technologieën zoals recycling, smart metering en druppelirrigatie. Momenteel is er al samenwerking tussen Israelische en Indiaanse partijen, zoals de NaanDan Jain Irrigation dat een druppelirrigatie project uitzet in Karnataka ter grootte van 12.000 hectare.

China

Israël heeft ook een Water City Project gerealiseerd met de Chinezen. Hierbij zijn twintig ambtenaren betrokken van de gemeente van Shouguang. China wil de stad Shouguang als toekomstige water hub van China positioneren. Israël en China zullen in dit project samenwerken om Israelische technologie te implementeren op een commerciële schaal.

Het Israelische Ministerie van Economische Zaken ziet China als een van de meest snel groeiende watersector die een enorme behoefte heeft aan een stevige en betrouwbare infrastructuur vanwege de versnelde urbanisering van het land. Hierbij komt ook kijken dat het land Israëls zuiveringstechnologie nodig heeft om de vervuiling van haar omgeving en landschap verder tegen te gaan.

Het project Water City zal Israelische technologie toepassen in de industriële sector van Shouguang. De industriële sector in deze gemeente heeft veel last van vervuiling, en de overheid zal actie moeten ondernemen om de vervuiling tegen te gaan. Het water is zodanig vervuild dat de inwoners van de stad worden aangeraden om alleen voor hygiene kraanwater te gebruiken. Voor drinkwater wordt er aangeraden om het eerst te koken of uit waterflessen te drinken. Blue I technologies, een Israelische leverancier dat wateranalyses levert heeft hiervoor een oplossing. De producten en systemen die het bedrijf levert kunnen het water analyseren en aangeven hoeveelheid chloor, pH en er in het water zit. Dit systeem kan een groot aandeel hebben in het verzekeren van veilig drinkwater en de strategie bepalen voor het aanpak van het probleem.

Meer weten over de Israelische water sector? Lees dan ook: