De centrale bank van Israël maakte bekend dat de IMF missie, geleid door Bas Bakker het voorlopige rapport over de economie van Israël heeft aangeboden aan de minister van Financiën, Moshe Kahlon en de gouverneur van de Bank van Israël, Dr. Karnit Flug. Het IMF zal naar verwachting binnen twee maanden haar eindverslag voor 2015 over de Israëlische economie  uitgeven.

De 4 belangrijkste punten uit dit rapport zijn:

1. De Israëlische economie presteert goed.

Na de wereldwijde financiële crisis wist Israël, in tegenstelling tot andere landen, de BBP-groei en werkgelegenheid te bewerkstelligen (werkgelegenheid steeg in 2007 van 59% naar 68%).

2. Enkele uitdagingen blijven:

A. Het begrotingstekort blijft hardnekkig hoog, waardoor er beperkt buffers zijn om op onverwachte ontwikkelingen te reageren.

B. Negatieve inflatie, onder het vastegestelde plafond van de Bank van Israël, terwijl de huizenprijzen blijven stijgen.

C. Lage arbeidsproductiviteit; de kloof met de VS wordt steeds groter.

D. De inkomensongelijkheid is een van de hoogste in de ontwikkelde landen.

Vooruitzichten:

3. Positieve economische vooruitzichten.

Dankzij de groeiende particuliere consumptie is de verwachte groei 3% (2,8% in 2014). Deze ontwikkeling wordt aangestuurd door de toename van de werkgelegenheid, de bijna nulrente, dalende invoerprijzen en het herstel van de gevolgen van de militaire operaties in het afgelopen jaar. De inflatie zal positief worden en einde van dit jaar ¾ procent bereiken, het doel voor volgend jaar. Echter is er niet veel speling in de economie: de output gap gaat richting nul. Op de middellange termijn zal de productie desondanks met 3-3 ¼ procent groeien, gebaseerd op de huidige raming van de potentiële productiegroei.

4. De risico’s voor de vooruitzichten zijn in evenwicht.

De groei zou tegen kunnen vallen wanneer de groei van Israëls handelspartners zwakker wordt, of wanneer de geopolitieke spanningen in de regio zich versterken en wanneer de Shekel waardering doorzet. Een scherpe correctie van de huizenprijzen zou de groei ook kunnen verlangzamen. De groei zou daarentegen sterker kunnen uitvallen dan verwacht, wanneer bijvoorbeeld economieën waarmee handel wordt gedreven sneller herstellen of wanneer de investering in de aardgassector toeneemt. De monetaire verkrapping in de Verenigde Staten zou Israël tevens kunnen helpen: het zou namelijk een neerwaartse druk zetten op de Shekel, wat wederom de groei en inflatie stimuleert. Het IMF zal naar verwachting binnen twee maanden het eindrapport van de Israëlische economie in 2015 publiceren.

For the full report in English, visit the Bank of Israel.