Het ministerie van Financiën in Israël wil de barrières van de zonne-energie sector opbreken zodat de sector zich verder kan ontwikkelen en is hierover in gesprek met Greenpeace Israël.

Greenpeace Israël heeft een presentatie gehouden over de benodigde hervormingen om de industrie een duw in de revolutionaire richting te geven en zodoende meer profijt kan genereren voor de burgers. Zowel het ministerie van Financien en Greenpeace gaven allebei aan meer onderzoek te doen naar de bestaande obstakels voor deze specifieke sector.

Het is een belangrijk punt aangezien het thema Green Energy zowel op een economisch niveau als voor het milieu een belangrijke factor is om energie te besparen. Sinds twee jaar heeft het de Israelische overheid een nieuw net meter system beleid geïntroduceerd dat ervoor moet zorgen dat mensen zelf een actieve houding aannemen in het opwekken van zonne-energie. Het beleid zorgt voor een gelijkwaardige tarief dat mensen stimuleert om zelf elektriciteit zelf te produceren. Des al niet te min is de Israelische overheid er alsnog niet in geslaagd om dit systeem te implementeren voor private consumenten. Hiervoor moet een oplossing komen.

De Israelische overheid zegt nu dat hier verandering in komt en dat zij het beleid verder willen ontwikkelen en sommige veranderingen wil doorvoeren. Een voorbeeld van een van de verbeteringen zijn de btw verlichting van het inkomen dat wordt gegenereerd door het opwekken van energie, zowel voor consumenten als de producenten. Ook heeft de overheid oog voor  het verbeteren van het beleid dat gaat over vastgoedbelasting voor duurzame energieopwekking producenten. Dit zou betekenen dat zonne-energiepanelen op een dak geïnstalleerd kunnen worden zonder belasting hierover te moeten betalen.

Read the article in English here