Een Israelische startup heeft een methode ontwikkeld om de kosten van een waterzuiveringssysteem te verlagen. De truc van het bedrijf Aquanos is het gebruik van algen in plaats van apparatuur dat zuurstof toedient. Omdat algen groeien door opname van zonlicht worden de bacteriën en de algen in het reservoir gescheiden. Zodoende wordt vertroebeling voorkomen en kunnen algen de zuurstof  produceren die het proces nodig heeft.

Tien procent van de wereldbevolking heeft toegang tot schoon water. Dit betekent dat negentig procent van de wereldbevolking alleen toegang heeft tot vuil water. Er bestaan twee sleuteloplossingen voor deze problematiek, waterzuivering en ontzilting. Beiden opties zijn erg prijzig en gebruiken veel energie. In Amerika verbruikt de waterzuivering sector alleen al vier procent van gehele de elektriciteitsrekening van het land. Het Israëlische bedrijf, Aquanos, heeft nu een nieuwe methode ontwikkeld waar men met een klein budget en een energie positieve oplossing water kan zuiveren in ontwikkelingslanden. Aquanos methode kan toegepast worden op elk waterzuiveringssysteem en worden gebruikt in moeilijke landschappen die niet een continue stroom van elektriciteit ontvangen.

De voornaamste kosten van waterzuivering komt door het energieverbruik dat wordt gebruikt om het water te voorzien van zuurstof. De zuurstof wordt gebruikt om de bacteriën te stimuleren zodat het afval verder kan worden afgebroken. Door het gebruik van algen kunnen de energiekosten tot negentig procent worden vermindert. Daarnaast genereert het systeem van Aquanos ook energie in de vorm van biogas (methaan).

De methode van Aquanos bestaat uit twee fasen. De eerste fase bestaat uit het afbreken van het afval door het micromechanisme anaeroob. In deze fase hebben de micro-organismen geen zuurstof nodig en wordt er water en methaan geproduceerd. Methaan wordt gebruikt om alternatieve energie te genereren, de archaea opgeloste organische stoffen worden dan omgezet in koolstofdioxide en methaan (biogas). De tweede fase gebruikt het water dat al gedeeltelijk is vrij gemaakt van afval en wordt verder afgebroken door anaeroob bacterie. Dit type anaeroob kan wel zuurstof verdragen. Deze zuurstof wordt geproduceerd door algen die weer de koolstofdioxide verbruiken dat wordt uitgeademd wordt door de bacterie.

Het eindproduct van deze twee fases is schoon water dat kan worden gebruikt door de agro sector. Het eindproduct voldoet nog niet aan de huidige eisen voor drinkwater, maar kan wel gedronken worden. Het behandelde water bevat momenteel nog te hoge metaal-en-pathogeengehalte, waardoor het nog niet door mag voor kwalitatief drinkwater. Overgebleven resten van dit zuiveringssysteem, zoals de algen, kunnen worden gedroogd om weer verkocht te worden als fertilizer.

Het grootste voordeel van dit type waterzuiveringsproces zijn de aanzienlijk lagere kosten. Dit vanwege het gebruik van algen en de scheidingsmethode van de algen en bacteriën. De algen leven in raceways en produceren daar de zuurstof nodig om het tweede afbreekproces te stimuleren.

Aquanos heeft momenteel een testing faciliteit in Israël. Naast het test centrum heeft Aquanos ook een faciliteit in de Golan Heights waar het systeem momenteel 2,400 mensen voorziet van schoon water. Het systeem produceert 400 kubieke meter (ongeveer 600 flessen mineraal water per dag). Tevens is Aquanos ook bezig met een publiek-private samenwerking (een Build, Operate, Transfer), waar de overheid de faciliteit in 2035 zal overnemen.

Voor meer informatie lees hier verder 

For English please read here.