Dat Israël sterk is in de agrarische sector. Binnen de agrarische sector staat waterirrigatietechnologie hoog aangeschreven, maar Israel stuurt ook op andere innovatieve ontwikkelingen op het gebied van IoT, sensors, horticultur, ontwikkeling van groenteplanten-en-zaden.

Israël is dus veelvuldig bezig met het ontwikkelen van technologie voor de agrarische sector. Israël heeft zelf een lastig klimaat en moet om deze redenen zuinig omgaan met producten en haar omgeving om voedseltekorten te kunnen voorkomen. Vanuit deze noodzaak ligt de focus op het ontwikkelen van technieken en methodes om zo min mogelijk voedsel te verspillen en zo effectief mogelijk te werk gaan. Hieronder staan vier bedrijven die meehelpen om de agrarische sector zo efficient en effectief mogelijk te laten draaien. Vanwege de hoge graad van efficientie en effectiviteit leveren deze bedrijven leveren dan ook  aan landen wereldwijd en helpt ze te ondersteunen met het omgaan van een lastig klimaat.

Tal-Ya

Watertekorten teisteren landen die te maken hebben met een woestijnklimaat, waardoor het lastig om gewassen te verbouwen. Tal-Ya heeft hier een slimme oplossing voor bedacht. Tal-Ya heeft een methode ontwikkeld dat men alsnog gewassen kan verbouwen en tegelijkertijd het water en de ochtenddauw zo efficient en effectief mogelijk gebruikt.

Het bedrijf levert verschillende producten en technologieën hiervoor. Voorbeelden hiervan zijn de herbruikbare plastic platen die de ochtenddauw opvangen. Doormiddel van deze methode kan de watertoevoer voor de plant gehalveerd worden omdat de opgevangen dauw voor ongeveer de helft van de benodigde watertoevoer zorgt. De platen die hiervoor worden gebruikt kosten maar drie tot vijf dollar en wordem gemaakt van gerecycled plastic.

GrainPro

In ontwikkelingslanden waar agrarische bronnen schaars zijn en de bestaande agrarische sector makkelijk prooi zijn aan schimmel en insecten waardoor het lastig is om kroppen te telen. Daarbij komt kijken dat het klimaat ook vaak  een hindernis is. Om deze reden heeft Professor Shlomo Navarro van de de Hebrew University een oplossing gevonden om dit probleem te verhelpen. de professor heeft een cocoon ontwikkeld, een product dat lijkt op een grote zak dat kroppen kan beschermen tegen insecten in een lastig klimaat.

Het materiaal dat is gebruikt voor deze opslagruimte is speciaal ontwikkeld voor gebieden met moeilijke weersomstandigheden zoals Afrika en Zuid Amerika. Daarbij komt kijken dat in deze gebieden er ook een groot tekort aan opslagruimte om de kroppen te kunnen beschermen, waarvoor de zakken ook kunnen dienen.

Momenteel worden de opslagzakken wereldwijd verkocht en heeft het Amerikaanse bedrijf GrainPro het product van  Navarro overgenomen.

NRGene

Het bedrijf NRGene heeft een nieuw type tarwe ontwikkeld dat in moeilijke klimaten kan groeien. Het Israelische bedrijf heeft er voor gezorgd dat boeren meer kunnen halen uit de tarwezaden. Voorbeelden hiervan zijn een hogere kwaliteit, betere weerstand om om te gaan met een lastig klimaat, en een hogere voedingswaarde.

Bio Bee

Bio Bee is een pionier in de Israelische agrarische sector. Deze positie hebben zij verworden door de ontwikkelingen en streven naar een chemicaliënvrije landbouw. Het bedrijf is opgezet in 1984 en specialiseert zichzelf in het fokken van insecten die een toegevoegde waarde hebben om de agrarische sector te doen helpen groeien, zowel op open velden en in kassen.

Doormiddel van de dochtermaatschappij Bio Fly, waarmee Bio Bee hommels en mannelijke fruitvliegjes fokt en verkoopt aan boeren. Hommels worden gebruikt om meer bestuiving te laten plaatsvinden en fruitvliegjes worden gebruikt om plagen onder controle te krijgen.

Het idee achter het gebruik van natuurlijke vijanden en bestuivers, is dat er weer een natuurlijke een balans wordt gecreerd tussen de kroppenm, insecten die de kroppen belagen en de natuurlijke vijand. Op het moment dat deze balans is bereikt, dan kan het gebruik van pesticiden worden geminimaliseerd.

AKOL

AKOL is een Israelisch software systeem dat telers en boeren ondersteunt in het telen van fruit, groente, gevogelte en vee. Het platform dat AKOL levert, geeft boeren en telers advies  over de te ondernemen acties gedurende het seizoen. Dit betekent dat hat platform advies geeft  over het meest gunstige tijdstip om de kroppen van het land te halen, hoe om te gaan met de droogte, hoe men de groei van het vee kan analyseren en meer.

AKOL heeft in 2011 een contract ondertekent met de computer international IBM dat zij zich konden aansluiten op hun cloud. Nog maar recentelijk heeft AKOL aangekondigd dat zij een agrarische cloud gaat lanceren in China dankzij een samenwerkingscontract dat eerder dit jaar is getekend.

Read the article in English here