Ayala Water & Ecology is een Israelisch waterzuiveringsbedrijf dat gebruik maakt van planten om water te zuiveren. Voor dit systeem komen er geen pijpleidingen, pompen of andere systemen die de mens heeft ontwikkeld aan te pas. Dit type waterzuivering is ontwikkeld door Ayala Water & Ecology en heeft zichzelf in de afgelopen zesentwintig jaar bewezen en wordt momenteel toegepast in gemeenten zoals Yavne en andere gebieden in Israel.

Ayala maakt gebruik van een fytoremediatie systeem. Dit betekent dat er gebruik wordt gemaakt van een aantal plantensoorten die in staat zijn om bodem, water en de atmosfeer te reinigen door vervuilende stoffen om te zetten in onschadelijke stoffen.

In 1988 verliet de iniatiefnemer van Ayala-Aqua zijn hightech carierre voor een rustiger bestaan. De drang om zich in te zetten voor organische manier van zuiveren groeide en al snel leerde dhr. Cohen dat hij een methode kon aanbieden dat gebruik maakt van active landscaping. Dit betekent dat je je eigen afvalwater uit het park of je tuin kan zuiveren doormiddel van de juiste samenstelling van planten, grind en ondergrond en het zodoende weer kan herbruiken om je tuin te irrigeren.  Daarnaast worden er ook natuurlijke additieven gebruikt om afval zoals zware metalen en radioactieve elementen uit het water te filteren.

Het systeem is een ciculaire visie, er wordt alleen water gebruilt dat al aanwezig is, zoals afvalwater of regen. Dit wat kan worden gebruikt om kroppen te irrigeren nadat het door het zuiversproces is gegaan. Het systeem kan zich op alle type zuivering richten, zoals vetbehandeling, detergenten, emulsies, hoog zoutgehalte, koolwaterstoffen, ongezuiverd rioolwater, farmaceutische residuen, en giftige afvoer van melkveebedrijven, kippenhokken, slachthuizen en olijfpersen. Deze circulaire methode is stukken goedkoper dan de conventionele aanpak, die vaak ook erg ingewikkeld is om te onderhouden. Als een bedrijf zich op een duurzamere methode wil focussen dan is Ayala de juiste partner.

Deze methode wordt dan momenteel al geintegreerd in verschillende landschappen van honderden industriele, resdentiele, agrarische en recreationele plekken in Israel, India, Chili, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Singapore, Amerika en Canada. Groot brittanie en de philipijnen zijn de volgende landen waar Ayala haar methodes zal gaan toepassen. Daarnaast is deze methode al zodanig populair dat Ayala ook een zusterbedrijf heeft in Bangalore.

To read the article in English please follow this link.

For additional information, click here.