Als onderdeel van de maatregelen die door het Israëlische ministerie van Financiën worden genomen om belastingontduikers die buiten Israël ageren volgens algemeen aanvaarde internationale normen te handhaven, is Israël op 24 november 2015 toegetreden tot het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken.

Het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken is een multilaterale overeenkomst die is uitgewerkt door de OESO en de Raad van Europa om belastingontduiking en belastingontwijking aan te gaan. Sinds 2010 is het verdrag reeds door 90 landen (met inbegrip van alle OESO-landen, met uitzondering van Israël) ondertekend om een ​​internationaal netwerk van informatie-uitwisseling in fiscale aangelegenheden te creëren.

Volgens de bepalingen van het verdrag zal de belastingdienst van de deelnemende landen elkaar helpen door:

  1. Het verstrekken van informatie aan een staat voor de handhaving van de belastingwetgeving. De informatie zal op verzoek worden overhandigd met betrekking tot een bepaalde belastingplichtige of deal, en automatisch-periodiek of spontaan volgens categorieën die op voorhand zijn bepaald. Het verdrag omvat bepalingen voor de geheimhouding van de gegevens.
  2. Het uitvoeren van gelijktijdige belastingcontroles in twee landen of meer zal mogelijk zijn na onderling overleg tussen de betrokken landen.

De administratie overheidsinkomsten in het Israëlische Ministerie van Financiën voegt eraan toe dat Israël het verdrag alleen inzake directe belastingen (sociale zekerheid is niet inbegrepen) zal handhaven. De bepalingen van het verdrag inzake het verlenen van assistentie bij belastingonderzoek in het buitenland, belastinginning of het betekenen van documenten zal Israël niet afdwingen.

Source: Israel signed the Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters