IL-Nl flagDe  Innovatiedag Smart solutions for Smart Cities, die 4 februari a.s. plaats heeft in Den Haag, wil Nederlandse en Israëlische stakeholders van en voor slimme steden bij elkaar brengen.

Over de hele wereld proberen steden de beste oplossingen te vinden om om te gaan met de veranderende omgeving en om een circulaire economie tot stand te brengen. Israël en Nederland delen een innovatieve cultuur, beiden kijken naar de beste technische en sociale oplossingen voor hun steden en bewoners. Het doel van deze bilaterale innovatie dag is elkaars potentieel te ontdekken en te optimaliseren.

Slimme steden zijn nodig in tijden van toenemende verstedelijking, economische competitie en groeiende mobiliteit. Smart Cities gaat immers over het leefbaar, werkbaar en duurzaam maken van onze steden, maar ook over het vergroten van veiligheid en bereikbaarheid.

Amsterdam is al hard op weg om de nummer een ‘smart city’ ter wereld te worden. Ruim 70 projecten maken de stad leefbaarder dankzij slimme technologische oplossingen en open data. Voorbeelden van projecten zijn Energiek Zuidoost, Vehicle2Grid, Slimme Sportparken en Smart Citizen Kit, waarmee de burger zelf o.a. geluidsoverlast, temperatuur en lichtintensiteit van de buurt kan meten.

Eindhoven, in 2011 door het Intelligent Community Forum benoemd tot ’s-werelds meest intelligente community, heeft als eerste stad afspraken gemaakt om de stad slimmer en gezonder te maken. De smart city die Eindhoven voor ogen staat is een stad waar de kwaliteit van leven voorop staat. In het drie landen initiatief Triangulum fungeert Eindhoven als testbed voor projecten rondom o.a. duurzame mobiliteit en energie (Smart Lighting). Diverse slimme verlichtingsprojecten lopen in Eindhoven zoals het onderzoek naar de effecten van licht op de openbare ruimte voor een veiligere en betere uitgaansbeleving.

Den Haag, de stad van governance en bestuur, koppelt het concept smart city aan de ontwikkeeling van Big Data, (cyber) security speelt daarbij een wezelijke rol. De ICT- en telecomsector die Den Haag als thuisbasis kent sluit daar met haar infrastructuur naadloos op aan. De stad van vrede en recht heeft met haar The Hague Security Delta al laten zien dat het syngerieën succesvol kan bundelen. Den Haag wil als broedplaats voor innovaties bijdragen aan een rechtvaardige, veilige en duurzame wereld.

Tel Aviv, de grootste stad van Israël, is de stad die in 2014 de World Smart Cities Award heeft ontvangen tijdens de Smart City Expo en World Congress in Barcelona. Tel Aviv werd erkend voor haar initiatieven in connectiviteit en burgerparticipatie vanuit de gemeente. Zo biedt de stad verschillende diensten via haar Digi-Tel-platform, waaronder een bewoners club, gratis Wi-Fi in de stad en diverse city apps. Het initiatief CyberSpark zet de regio en de stad Beer-Sheva in het Zuiden van Israël als wereldwijd cyber center op de kaart, dat een brug slaat tussen wetenschappelijk onderzoek, industriële partners en het Israëlische Nationale Cyber Bureau. Roni Zehavi, hoofd van CyberSpark droomt van een Beer-Sheva als Israëls eerste ‘Smart City’ waarmee hij zowel de lokale als globale industrie aantrekt.

Het slimme steden concept biedt veel aanknopingsmogelijkheden. Gezien de veelzijdigheid van de onderwerpen die bij slimme steden aan de orde komen zal deze bilaterale innovatiedag zich richten op de drie strategische thema’s energie, cyber en vervoer.

De Smart Cities’ Innovatiedag is bedoeld voor bedrijven, universiteiten, onderzoekers en vertegenwoordigers van de publieke sector uit Nederland en Israël die interesse hebben in het uitwisselen en delen van kennis en ervaringen alsmede het vinden van een samenwerking.

De Innovatiedag Smart Solutions for Smart Cities vindt plaats op 4 februari a.s. Het voorlopige programma van de innovatiedag vindt u hier. Voor deelname aan dit (Engelstalige) event meldt u zich aan via onze website, registratie is mogelijk tot 21 januari 2016! De deelname is beperkt tot 200 personen.