In het oude Egypte werden ontbrekende tanden soms vervangen door bewerkte schelpen of kiezelstenen die in het kaakbot werden verankerd. De moderne implantologie is verfijnder maar het basisidee is hetzelfde: het plaatsen van een kunstmatige wortel in het kaakbot om een vervangende tand (kroon) vast te houden.

De tweedelige procedure begint met het vastschroeven van een titanium “root” in het kaakbot, gevolgd door een genezingsperiode, de zogenamde “osseointegratie,” waarbij het kaakbot zich hecht aan het implantaat. De procedure wordt afgesloten met het plaatsen van een vaste kap waarin de kroon verbonden wordt met het implantaat.

In de loop van de jaren zijn er vele implantaatsystemen op de markt gekomen en de technieken verbeterd en uitgebreid.  Echter kan het proces van het hechten van het implantaat aan het kaakbot langdurig zijn; tevens wordt het succes bepaalt door botmassa en degeneratie van het botweefsel.

De Israëlische start-up Magdent heeft een nieuw  tandheelkundig implantaat ontwikkeld gebaseerd op elektromagnetische golven om deze problemen aan te pakken. Het geminiaturiseerde elektromagnetische apparaat (MED = miniaturized electromagnetic device) bestaat uit een implantaatstaaf met een batterij gevoede kap. De gepulste elektromagnetische energie die het apparaatje uitzendt zorgt voor een snellere botintegratie en versterking van omliggend botweefsel. Recentelijk doorgevoerde preklinische studies hebben deze werking aangetoond.

Magdent zegt dat haar revolutionaire MED dat in het healing abutment is ingebouwd het kaakbot drie keer sneller laat groeien door het implantaat en het omringende bottransplantaat aan elektromagnetische golven bloot te stellen.

Orthopedisten maken bij gecompliceerde botbreuken al enige tijd gebruik van elektromagnetische velden omdat bekend is dat het de cellen voor botgroei stimuleert.

Magdent heeft deze technologie passend gemaakt voor tandheelkundig gebruik. In dierstudies heeft het bedrijf tevens bewezen dat MED het bot ook dichter  laat groeien dan normaal. Dit is voornamelijk van belang voor de vele risicopatienten met verminderde botkwaliteit en botmassa.

Het product dat nieuw is op de Europese markt heeft een octrooi voor de Verenigde Staten en Europa. MED wordt in Tiberias voor de markt geproduceerd (mass customisation) en zal volgend jaar ter goedkeuring aan de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) worden voorgelegd.

Source: Israel21C