Israel heeft net als Nederland een aantal topsectoren. In Israel nemen vooral de industriele sectoren het voortouw. De metaal, elektronische, agricultuur, water, medische, telecommunicatie, pharmaceutische en diamant sectoren zijn sterk aanwezig. Binnen deze industrieen staat Israel internationaal bekend om haar gevanceerde technologische innovaties. De hightech instelling van het land zorgt dan ook voor een innovatieve visie en vele startups, waardoor het land de naam  ‘Start-up Nation’ heeft verworven.

Dit artikel beschrijft een korte introductie van de sectorale ontwikkeling en bespreekt daarna kort de topsectoren.

 Israelische sectorale ontwikkeling

De industriele sector werd tijdens en kort na de tweede wereld oorlog geforceerd om zelfredzaam te zijn doordat Europa geen producten meer exporteerde. Vanwege deze druk hebben de industrieen, die de gemeenschap van primaire behoeften voorzien, een versnelde ontwikkeling doorgemaakt. De agrarische sector leverde tot aan de jaren 70 de grootste output van het land. Hierbij werd gefocust op de lanbouw, infrastructuur, fertilizers en werd gevolgd door de pharma, rubber, plastic en metaal sector. Nadat deze kritische infrastructuur aan primaire levensbehoeftes was aangelegd, weerlegde de Israelische overheid de focus op het ontwikkelen van staatsveiligheid. Dit was noodzakelijk vanwege de aanhoudende dreiging van oorlog. Deze investering werpt vandaag de dag nog steeds vruchten af, aangezien hier de basis is gelegd voor vele high tech innovaties in verschillende sectoren. Voorbeelden hiervan zijn medische uitvindingen, elektrische apparaten, computer software en hardware en telecommunictaions (voor meer info zie kopje Topsectoren).

Op te merken valt dat de technologische innovaties niet alleen zijn ontstaan uit noodzaak, maar ook een oorsprong hebben in Amerika. Tijdens de oorlog hebben vele joodse vluchtingen zich gevestigd in Amerika, waaronder Silicon Valley. Naarmate Israel steeds meer een veilige thuishaven vormde, verhuisde vele Joodse vluchtelingen naar Israel. Waaronder ook mensen die zich hadden gevestigd in Silicon Valley. Deze migratie, en speficiek diegene die in Silicon Valley woonde, namen deze ideeen mee en vormen een basis voor het huidige Silicon Waldi.

Huidige situatie Israel

Israel’s bevolking bestaat uit 8.3 miljoen mensen. Het gross van de bevolking is hoog opgeleid en bezitten professionele vaardigheden. Door een overvloed aan hoog opgeleide burgers kan Israel met hun innovatieve visie oplossingen bedenken voor de minimale energiebronnen van het land. Israel heeft in vergelijking met andere OECD landen het hoogste aantal ingenieurs betrokken in verschillende R&D prjecten. De militaire dienstplicht heeft een grote invloed op dit aantal. Tijdens de dienstplicht krijgt elke burger de normen en waarden van een oplossings- en teamgeorienteerde visie mee. Iedereen gaat vanaf 18 jaar het leger in voor twee of drie jaar om hun land te verdedigen. Dit is dan ook de basis voor de carriere van vele Israelische jongeren. De periode in het  leger levert een basis van technologische training, maar ontwikkeld de 18-jarige ook op het gebied van werkethiek en managementstijl. Daarnaast stimuleert het leger om als een team samen te werken, waardoor soldaten hechte groepen te vormen. Deze hechte band ondersteunt een groep individuelen in lastigie situaties en inspireert om oplossingen te bedenken. Dit zorgt voor hechte vriendschappen en nieuwe ideeen die zich vaak vertalen in startups.

De combinatie van een technologische basis en volhardendheid geeft een boost aan de hightech ontwikkelingen in het land. Door deze innovatieve ontwikkelingen zijn de sectoren die op deze innovaties leunen minder vatbaar voor economische schommelingen in vergelijking met andere service georienteerde sectoren.

De higtech industrie is een van de snelst groeiende industrie in Israel. De groei van de afgelopen jaar ligt op acht procent. Ondanks het feit dat een hightech startup veel vaardigheden en kapitaal nodig heeft om zorgvuldige technieken te faciliteren, schieten ze als paddenstoelen uit de grond. Doordat de overheid deze manier van werken stimuleert, en verschillende fondsen voor startups beschikbaar stelt kunnen de bedrijven hun R&D verder uit te breiden. Totaal wordt er 4.9 procent van het Israelische BBP gespendeerd aan R&D. Dit is het hoogste percentage van alle OECD landen. Dankzij deze investering staat de Israelische R&D in de top tien van de wereld[2]. De komst van het informatie tijdperk heeft ook voor een enorme econmische boost gezorgd. Vele grote Israelische multinationals hebben internationaal een imago opgebouwd en behoren tot de top van de wereld. Voorbeelden van deze bedrijven zijn TevaTakadu, Waze, CheckPoint en Mobile Eye.

TOPSECTOREN

Agricultuur en Water  

water2Voor Israël, dat voor tweederde uit woestijn bestaat, zijn waterbesparende technologieën van cruciaal belang. De International Water Association heeft Israël genoemd als een van de leidinggevende landen in het ontwikkelen van innovatieve methoden voor waterbehoud, zoals ontzilting, waterzuivering en irrigatie.

De Israelische agrarische sector wordt gekarakteriseerd door intensieve en efficiente systemen om kroppen te kunnen verbouwen. De focus op het ontwikkelen van intensieve agrarische systemen komt voort uit de schaarste aan natuurlijke bronnen. De constante groei in de agrarische productie komt voornamelijk door de nauwe samenwerking tussen onderzoekers, boeren en andere agrarische organisties. Samen ontwikkelen ze efficiente methodes voor alle agrarische branches. Dit resulteert in een grote agrarische productie in de woestijn. Voorbeelden van grote internationale bedrijven binnen de agrarische en water sector zijn Takadu, Netafim, BioBee en IDE Technologies.

De Israelische landbouwproductie bestaat voornamelijk uit bloemen, fruit, en groenten. Opmerkelijk is dat Israel een van de grootste zuivelproducenten ter wereld is. Dit komt door de hoogste melkproductie per koe per jaar, ruim 10.000 liter (gemiddeld ruim 6.000 in de EU).

Beveiliging

De Israelische Defensie sector heeft sinds de jaren 80 een enorme groei doorgemaakt. In de jaren 80 werd er door Israel Aerospace voornamelijk elektrische luchtvaart apparatuur en wapens geproduceerd. Dit project werd voortijdig afgebroken omdat men concludeerde dat dit een onmogelijke en overambiteuze doelstelling was. Ondanks dat de overheid dit project cancelde betekende het niet dat het niet werd voorgezet. Een ex-IDF soldaat zag toekomst in dit project en zette het voort onder de paraplu van Israel Aerospace Industries (IAI). IAI ontwikkelde vanaf dit moment meer daan alleen wapens en voertuigen en verdiepte zich in de verschillende type technologie die de militaire dienst kon gebruiken. Hierbij kan gedacht worden aan monitoringsystemen, wapensystemen en onbemande wagens. Dit was het begin van de Israelische beveiligingsector, waar momenteel 150 operationele defensie bedrijven in actief zijn. Naast deze defensiebedrijven, zijn er in de afgelopen jaren vele cyberbedrijven, zoals CheckPoint, opgezet die nu samen met Amerika tot de top van de wereld behoren en vele IT infrastructuren beveiligen tegen hackers en virussen.

Medische Industrie

De Israelische wetenschappelijk onderzoek sector draagt bij aan de internationale status van Israel. De Life Sciences sector vertegenwoordigd ongeveer 50% van de Israëlische civiele onderzoeksactiviteiten, deze onderzoeken vinden plaats in Israel’s 7 universiteiten, 10 onderzoeksinstituten en 5 medische scholen. Israël heeft een van de hoogste concentraties wetenschappers per hoofd van de bevolking (145 op 10.000), waarvan één op de drie Israëlische wetenschappers gespecialiseerd is in life sciences. Dit is het hoogste aantal per capita ter wereld.

Een van de vele voorbeelden die de Israelische medische sector groot heeft gemaakt is Given Imaging. Given Imaging heeft een technologie ontwikkeld om door middel van visualisatie tijdens het entrocopisch onderzoek klachten te ontdekken. Een vertakking hiervan is de uitvinding Pillcam, een videocapsule in de vorm van een pil die patienten kunnen doorslikken. De pil maakt een filmpje van de ingewanden zodat doktors precies kunnen terugzien wat er gebeurd in het lichaam. Given Imaging is bedacht door een IDF engineur en verder ondtwikkeld met behulp van de Israelische overheid.

Telecommunicatie Industrie

Israël’s telecommunicatienetwerk is een van de meest geavanceerde ter wereld. Het is een van de weinige landen dat het volledige conventionele telefoonnetwerk heeft gedigitaliseerd, ongeveer 33 procent van de inwoners van het land (1,9 miljoen abonnees) heeft een eigen mobiele telefoon.

Israël telecommunicatienetwerk wordt gekenmerkt door het gebruik van mobiele telefoons, waardoor telecommunicatie bedrijven in Israel de focus leggen op computers en elektronische berichten. Het gebruik van video-telefoons wordt bijna als standaard te ervaren. Startups zijn maar al te happig om op deze trend in te springen en bedrijven die applicaties voor de mobiele telefoon ontwikkelen zijn tegenwoordig onmisbaar in Israel. Voor elk probleem is er al wel een app, al heb je het over de gezondheidzorg, smart home apparaten, personal trainer of project management ze zijn er. Zelfs de steden doen mee aan deze digitalisering. Een goed voorbeeld hiervan is Tel Aviv, de gemeente levert gratis internet aan de hele stad. Tevens is de digitalisering terug te vinden in de smart city projecten, zoals Digitel,  waar Tel Aviv focust op het verbeteren van de communicatie tussen de burger en de gemeente.

Israel’s efficiënte en effectieve telecommunicatie-infrastructuur heeft in de jaren 90 de indrukwekkende economische groei van Israël ondersteund en zich  ontpopt als een van de belangrijkste commerciële sectoren van het land. De uitvoer van geavanceerde telecommunicatieapparatuur blijft naar verwachting een belangrijke factor in de groei van de uitvoer.

Hernieuwbare energie

Het gebrek aan conventionele energiebronnen zoals olie en gas heeft in Israel geleid tot uitgebreid onderzoek en ontwikkeling van alternatieve energiebronnen. Israël is daardoor een van de voorlopers in innovatieve technologieën op het gebied van zonne-energie en electrische auto’s. Denk maar aan Better Place en TigiSolar.

In 2009 werd Israel – in een rapport van de Cleantech Group – geplaatst in de top 10 van landen met de meest schone technologieopwekking. Israel focust zich vooral op energieopslag, smart grids, zonne-energie en biomassa. Met oog op de gasontwikkelingen binnnen Israel, is het aannemelijk dat deze sector in de komende jaren steeds meer marktaandeel opzich zal nemen als tussen fase richting de totale energietransitie naar hernieuwbare energie. Daarnaast is Israel de hoogste zonne-energietoren aan het bouwen in samenwerking met GE, Alstom en het investeringfonds NOY.

Diamanten

Israel loopt voorop in de diamantenproductie . De voornaamste reden dat de Israelische diamant industrie zo ver vooruit loopt komt door Israel’s vakmanschap waarmee het land de industrie verzekert van de best geslepen en gepolijsde diamanten. De grote voorraad en belastingvrije import zorgen voor competitieve prijzen. De Israelische diamanten handel is de grootste diamantenhandel ter wereld en bezit alle operationele aspecten beschikbaar die elke diamantenkoper nodig heeft.

In 2008 exporteerde Israel $9.4 miljard. Ondanks het feit dat de industrie in 2009 zwaar gehavend uit de recessie is gekomen, laten verschillende analyses zien dat de international vraag sinds 2010 weer op het niveau van voor de recesisie zit.

De bouw

In de eerste jaren van de staat Israel is er door het land  gefocust op het bouwen van woningen voor de inwoners, dit nam da nook 84 procent van alle output opzich. Mede door de hoge bouwactiviteiten in Israel heeft er voor gezorgd dat  Israel een expert is geworden op het gebied van  het ontwerpen en produceren van metalen infrastructuur, geprefabriceerde onderdelen zoals deuren, kozijnen, ramen eb sanitair componenten, zoals kranen. Ook verwerft de IoT ontwikkeling in deze markt zijn plekje en levert vele smart home apparatuur voor in gebouwen, huizen, en kantoren. Deze markt is redelijk onbekend, maar staat  internationaal goed gepositioneerd en is te vinden op de grote constructie faciliteiten over de hele wereld.

[1] http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/israels-economy-steady-as-she-goes-but-for-how-long/

[2] http://www.bloomberg.com/graphics/2015-innovative-countries/