water2Israel is een zonovergoten land. Vanwege de hoge tempraturen en weinig waterbronnen heeft Israel in haar begin jaren tot aan 2000 verlegen gezeten om water. Om het land van een van de primaire levensbehoeften te voorzien besloot Israël in te zetten op ontziltingsfaciliteiten die door middel van een PPS methode, een Build Operate Transfer (BOT), zijn opgezet.

In 2000 heeft de Israëlische overheidsinstantie Water Desalination Administration (WDA) een masterplan gelanceerd. In dit plan werd vastgesteld dat Israël op grote schaal ontziltingsfaciliteiten ging ontwikkelen om het zeewater van de Mediterrane zee te ontzilten. Ashkelon was de eerste ontziltingsfaciliteit die in Israël is uitgevoerd door een BOT. De constructie van het Ashkelon project begon in 2003 en startte met opereren in 2005. Deze werd opgevolgd door de Palmachim ontziltingsfaciliteit in 2007, de Hadera ontziltingsfaciliteit in 2009, en de Sorek ontziltingsfaciliteit in 2013. Daarnaast is er een vijfde ontziltingsfaciliteit, Ashdod die in 2015 voor de helft in productie is gegaan.

IDE technologies heeft vier van de vijf aanbestedingen in Israel gewonnen en daarmee Israel op kaart gezet als het gaat om de grootste ontziltingsfaciliteiten ter wereld. Tevens heeft het bedrijf zichzelf op de kaart gezet als een van de meest ervaren bedrijven in het ontwikkelen van ontziltingsfaciliteiten.

IDE technology levert zeventig procent van het water in Israel. Naast Israel bouwt IDE technologies ook ontziltingsfaciliteiten in o.a. Mexico, Chili, China en Amerika. De Amerikaanse faciliteit gewaardeerd op 1 miljard dollar kan zeewater omzetten in drinkbaar water binnen 45 minuten. De faciliteit levert momenteel acht procent van de totale watercapiciteiten in San Fransisico en kost 0.5 dollar cent per 3.8 liter[1].

De vooruitstrevendheid van het bedrijf it is niet onopgemerkt gebleven. Fortune, het zakelijke blad dat jaarlijks een Change the World lijst uitbracht, plaatst IDE op de tweede plek in de Fortune list Change the World. IDE Technologies komt voor bedrijven zoals Nike, Nestle en General Electric. Fortune schrijft over IDE Technologies als een alchemist ‘Call it the Rumplestiltskin of the desert. Like the fabled dwarf who could transform straw into gold, IDE, a leader in desalination technologies, turns salt water into fresh water’.

Wat is het geheim van IDE technologies?

De Israelische onderzoekers hebben een breede scala aan energie en kost efficiente ontziltingsprocessen ontwikkeld. Het process maakt hierbij ook gebruik van afvalstoom om elektriciteit te genereren en een ‘pressure center’ dat de faciliteiten toelaat om de pijpleidingen en filters te kunnen onderhouden. Een ander innovatief aspect van het bedrijf zijn de membranes, die het zout en het water van elkaar scheidt zonder intensieve chemische middelen te gebruiken.

[1] http://beta.fortune.com/change-the-world/