De energiegiganten GE en Siemens hebben beiden aangegeven geintereseerd te zijn om nieuwe gascentrales met hydroelektrische turbines te bouwen om oude steenkoolcentrales te vervangen in Israel.

De huidige koolsteencentrales worden gesloten in 2021. Deze publicatie heeft geleid tot veel internationale belangstelling en trok daarmee de aandacht van Siemens en GE. Momenteel leveren de energiecentrales 1400 megawatt, met een verwachting dat de vraag naar energie zal stijgen met 1200 megawatt. Dit betekent dat de nieuwe gascentrales tussen de 2600 en 3000 megawatt zullen gaan produceren.

GE en Siemens brachten een bezoek aan Israel vanwege de geplande gascentrales en de mogelijkheden hiervoor. Beiden bedrijven hebben affniteit met Israel en beaamen dat de Israelische cleantech sector erg aantrekkelijk is vanwege het feit dat Israel een sterke marktspeler is op het gebied van hernieuwbare energie. Dit komt mede door de sterk ontwikkelde lokale kapitaalmarkt dat leidt tot een goed aanbod van aandelen en obligaties op de markt. De private centrales die hiermee zijn gebouwd hebben veel indruk gemaakt, vooral op het gebied van expertise en de entrepreneursschap van de bedrijven.

Momenteel maakt geen enkele elektriciteitscentrale gebruik van een hydroelketrische-turbine om energie te genereren. De eerste elektriciteitscentrale die gebruik gaat maken  van een hydroelectropomp wordt gebouwd in Ma’ale Gilboa en is momenteel in een gevorde constructiefase met als doelstelling om in 2017 volbracht te zijn. Het kostenplaatje van een faciliteit als deze wordt geschat op $2.2 miljard.

Een hydroelektrische centrale die gebruik maakt van een opslagpomp genereert elektriciteit door te spelen met verschillende hoogtes. Hydroelektriciteit is een vorm van groene energie. Hydro-elektriciteit – ook wel bekend als water-elektriciteit – wordt opgewekt door stromend of vallend water waterraden aan te laten drijven. De kracht van het water laat waterraden draaien, waardoor deze turbines voeden. De turbines kunnen vervolgens de uiteindelijk elektriciteit opwekken die direct aan het energienetwerk geleverd kan worden. Pompopslag is de voornaamste techniek die toegepast kan worden wanneer men gebruik maakt van een gesloten grid, en dus geen surplus elektriciteit kan vervoeren naar andere grids. Vanwege het feit dat men dit type energiegeneratie kan controleren is het interessant om deze techniek toe te passen op hernieuwbare energie gegenereerd door wind en zonne-energie om de energiepieken uit te kunnen balanceren.

De gasturbine in de Ma’ale Gilboa elektriceitscentrale wordt geplaatst op een interne plek, waar er gebruik gemaakt kan worden van verschillende hoogtes zodat het water van een platform naar een ander platform wordt gestuwd. Doormiddel van deze stuwing kan de centrale energie genereren met water. De planning is om vier tot vijf hydroelketricsche faciliteiten te bouwen, zodat Israel goed kan omgaan met een overload aan energie gegenereerd door wind of zonne-energie.

Published by Globes [online], Israel business news – www.globes-online.com – on September 16, 2016