Medica1Diversiteit is de ruggengraat van niet alleen de medische industrie in Israël:
Verschillende soorten bedrijven, verschilllende soorten technologische implementaties en toepassingen. Israëlische wetenschappers en ingenieurs wisten met geavanceerde technologieën uit de elektronica, communicatie en electro-optiek wereldklasse innovaties te ontwikkelen zoals digital imaging, medische lasers, telegeneeskunde, vroegtijdige diagnosemethodes alsmede slimme chirurgische apparaten.

Volgens medtechengine.com staat Israël op de derde plaats (tussen 55 landen) op de gezondheidszorg efficientieschaal van Bloomberg en dat terwijl slechts iets meer dan 7 procent van het bbp aan de gezondheidszorg wordt besteed. Op de 2015 Global Digital Health 100-lijst sluit Israël met de vijfde plaats aan op de Vs, het VK, Canada en Ierland.

Eind jaren 90 was Israël al thuishaven van meer dan 200 life science bedrijven. Met een gestage groei van ongeveer 40 nieuwe bedrijven per jaar in de afgelopen tien jaar heeft Israël wereldwijd een grote bijdrage geleverd aan creativiteit en innovatie in de medische industrie. Vandaag de dag bestaan er meer dan 1.200 life science bedrijven die actief zijn.

In een relatief kort tijdsbestek konden 34 procent van deze bedrijven al inkomsten genereren. Het bijzondere ecosysteem van Israël schept kansen voor startups, geavanceerde en commercieel reeds levensvatbare en veelbelovende bedrijven tegelijk. De export van Life Sciences bedroeg in 2013 $8 miljard, een bewijs voor aanhoudende groei en ontwikkeling van deze sector sinds 2008. De velen bedrijven in seed fase zullen ongetwijfeld helpen de huidige groei te bestendigen.

Door samenkomen van verschillende technologische sectoren (high-tech, ICT en biotechnologie) wordt de medtech industrie complexer en meer divers, een trend die uiteraard niet alleen in Israel te vinden is. Israëlische bedrijven zijn vrijwel actief in alle subsectoren van IT- en digitale gezondheidszorg.

Analytics en big data, persoonlijke gezondheid en “Provider en payer administration” zijn de grootste subsectoren omdat veel van deze bedrijven ervaring hebben opgedaan in het Israëlische systeem voor gezondheidszorg, terwijl ze ook wereldwijd actief zijn. Analytics en big data worden gevolgd door biosensoren, behavioral/ brain/ mental health, EHR/PHR /Klinische workflow, telegeneeskunde, wellness en fitness, maar ook oplossingen gericht op de vergrijzing van de bevolking. De belangrijkste medische specialiteiten zijn neurologie, psychologie, cardiologie, genetica, ouderen, verloskunde en diabetes.

Geen ander land beschikt over zo een dergelijke concentratie van life science bedrijven. Er zijn bedrijven met roots in top internationale academische en onderzoeksinstellingen, met hoog opgeleide en gekwalificeerde teams. Zij allen opereren binnen een buzzing en gedurfd klimaat, en werken aan diverse innovatieve medische oplossingen en technologieën om de uitdagingen in de gezondheidszorg van vandaag het hoofd te bieden: zoals het verlagen van de kosten van de gezondheidszorg en tegelijkertijd voldoen aan de veranderende behoeften van een vergrijzende bevolking, terwijl de sector tevens wereldwijde investeerders moet blijven boeien.

Tijdens de Medica 2016 in Dusseldorf zullen 61 bedrijven haar nieuwste ontwikkelingen tonen. Wat kunt u bij ons zien? Innovaties zoals die van EarlySense, de digitale verpleegkundige, BabySense, het sensoralarmmatje tegen wiegendood van HiSense, het non-invasieve pijn-monitoring systeem van Medasense, HipHope, de revolutionaire heupberschermer zijn maar enkele voorbeelden.

Zoals ieder jaar faciliteert de economische afdeling weer 1-op-1 afspraken tussen Nederlandse en Israelische bedrijven. Voor het overzicht van de deelnemers aan onze nationale stand kijkt u op Israel Medical Innovations. Bedrijven zijn gerubriceerd na werkgebied en/of categorie. Voor het maken van een afspraak met een voor u interessante partij op ons nationaal paviljoen stuurt u ons een mail.