De Israëlische Innovatieautoriteit ontwikkelt een nieuw plan ter ondersteuning van risicovolle onderzoeks- en ontwikkelingsinitiatieven geleid door grote hightechbedrijven, gedefinieerd als bedrijven met een jaarlijkse omzet van meer dan $ 100 miljoen.

De Innovatieautoriteit is voornemens 70 miljoen NIS toe te wijzen om langlopende initiatieven te ondersteunen voor de ontwikkeling van innovatieve technologieën waarop toekomstige producten in verschillende sectoren kunnen worden gebaseerd.

Het plan is bedoeld voor de 20 Israëlische hightechbedrijven met een verkoop van meer dan $ 100 miljoen per jaar en R&D-investeringen van tenminste $ 20 miljoen, of met minstens 200 medewerkers direct in R & D.

Bedrijven die voldoen aan de eisen van de Innovatieautoriteit kunnen een financieringsaanvraag indienen en maximaal 50% van de project-uitgaven ontvangen. De Innovatieautoriteit heeft te kennen gegeven dat een bedrijf dat dergelijke steun ontvangt niet verplicht zal zijn om de overheid royalties te betalen voor de nieuw ontwikkelde technologieën die in het plan zijn ontwikkeld. Het staan de bedrijven vrij een product uit technologie te ontwikkelen. Wél vereist de wet dat de know-how verkregen uit dit programma in Israël wordt geregistreerd, zodat de staat op lange termijn kan profiteren van de daaruit voortvloeiende belastinginkomsten.

Het nieuwe programma moet vervulling geven aan de wens om de voortdurende groei van Israëlische hightechbedrijven aan te blijven stimuleren. Het programma is specifiek gericht op kleine initiatieven met een zeer hoor risico. Een groot deel van de initiatieven zal nergens op uitlopen, ondanks de steun van de innovatieautoriteit. Dat is juist de reden dat het programma wordt opgezet: als de initiatieven allen levensvatbaar zouden zijn zouden de bedrijven geen financiële steun nodige hebben. Toch is investeren in dit soort “crazy R&D” niet voor niets; zelfs als een initiatief niet succesvol is dan is de opgedane know-how  van grote waarde.

Het initiatief is een van vele in een dichte samenwerking tussen de Israëlische overheid en de Israëlische high-tech industrie. De High-tech industrie is een van Israël’s meest vruchtbare industrieën en een krachtige drijver voor haar economie. Israël heeft op wereld-schaal een leidende functie met haar innovatieve technologieën, maar om die rol vast te houden terwijl de industrie rijpt en volwassen wordt kost aanhoudende input van ontwikkeling en kapitaal. Om dit mogelijk te maken is een faciliterende rol van de overheid niet weg te denken.

Het huidige plan is gericht op grote bedrijven als Verint Systems, Mobileye, Wix, SolarEdge Technologies, Taboola, Outbrain, Celeno, en anderen. Het idee is dat de investering het voor de bedrijven mogelijk maakt om risicovolle initiatieven te ondernemen om technologieën te ontwikkelen die misschien pas over 10 jaar bruikbaar zullen zijn. Zo blijft de Israëlische high-tech ook op lange termijn concurrerend.

Dit artikel is gebaseerd op een arikel van “globes”