Over niet al te lange tijd zullen wij zeer waarschijnlijk niet meer over een eigen auto beschikken maar gebruik maken van zelfrijdende voertuigen die wij bestellen via een app. Deze voertuigen zullen ons van a naar b transporteren via de de snellste route en onderweg stoppen om andere passagiers op te halen – allemaal gebaseerd op computeralgoritmen. Ongevallen, milieuvervuiling en oponthoud zullen op deze manier drastisch worden verminderd.

Onze transportsector bevindt zich midden in een innovatierevolutie, met de ontwikkeling van autonome voertuigen, de connected care techniek en de mobility as a service (MaaS) trend staan wij klaar om de stedelijke omgeving te vernieuwen en transport van a naar b opnieuw te definiëren.

Israël, dat zelf geen auto’s produceert, is de laatste jaren uitgegroeid tot bakermaat op het gebied van innovaties rondom voertuigen en vervoer. Zoals iedere sector in Israël  wordt ook de slimme vervoersindustrie aangedreven door top onderzoekscentra, creatief ondernemerschap en publieke investeringen.

Op 23 mei as komen in Tel Aviv zo’n 2.000 experts voor de 63 keer bijelkaar voor EcoMotion. Vertegenwoordigers uit de industrie zullen zich buigen over de belangrijkste ontwikkelingen en trends in de mobiliteitssector en meer dan 100 Israëlische startups zullen laten zien hoe zij een aantal van de grootste  uitdagingen in de auto-industrie denken aan te pakken.

Onderstaande selectie van de startups die ook aanwezig zullen zijn op EcoMotion onderstreept de diversiteit in de transportinnovatie die plaatsvindt in Israël:

  • Connected cars worden steeds afhankelijker van software. Daarom heeft Argus Cyber Security een technologie ontwikkeld die privé- en commerciële voertuigen tegen cyberaanvallen beschermt. Onderzoekers demonstreerden in 2015 voor het eerst dat het mogelijk is om op afstand de controle van een voertuig over te nemen en Argus probeert vergelijkbare dreigingen tegen te houden zodat bestuurders kunnen blijven genieten van alle voordelen van connected car technologieën.
  • Met behulp van deep learning en kunstmatige intelligentie biedt Nexar real-time waarschuwingen om aanrijdingen te voorkomen. De camera en sensoren in onze smartphones moeten zorgen voor veiligere wegen voor bestuurders, fietsers en voetgangers. Met deze data creëert Nexar een zogenaamd vehicle-to-vehicle network, een netwerk tussen meerdere auto’s.
  • Uitgaand van het feit dat openbaar vervoer  in het mobiliteitsecosysteem van de toekomst een nog crucialere rol gaat spelen – de verwachting is dat in 2050 tweederde van de wereldbevolking in steden woont – wil Optibus met haar software ervoor zorgen dat transitmanager de voertuigvloot in het openbare vervoer kan optimaliseren, zodat bussen op tijd rijden en kosten kunnen worden verlaagd.
  • Met het oog op de wereldwijd escalerende cyberdreigingen heeft Cylus de dusver enige cybersecurity-oplossing ontwikkeld voor de spoorwegindustrie. De techniek houdt rekening met de specificaties van de spoorindustrie zodat treinen veilig kunnen rijden. Onder leiding van voormalige hoge officieren uit het Elite Intelligence Corps van het IDF heeft het bedrijf zich toeglegd op het veilghouden en voorkomen van moderne bedreigingen op de kritieke infrastructuur van de spoorwereld.

Hoewel ondernemers en techneuten de drijvende kracht achter dergelijke bedrijven  van de Start-Up Nation zijn, heeft de publieke sector ook een cruciale rol gespeeld bij het faciliteren van vervoersinnovatie waardoor Israël zich heeft kunnen etableren als bakermaat van geavanceerde transportoplossingen. Zo subsidieert de Israel Innovation Authority R & D-investeringen van startups tot 75 procent, terwijl het nieuwe bedrijven koppelt aan investeerders en potentiële partners. Nationale investeringen van de overheid in R & D omvatten 4,2 procent van het BBP in Israël, duidelijk hoger dan het OESO-gemiddelde van 2,3 procent.

Een ander karakteristiek voorbeeld van publiek-private samenwerking is de havenstad Ashdod, die samenwerkt met organisaties zoals Mobileye, het Massachusetts Institute of Technology, en Microsoft voor het opzetten van een Living Lab. Dit project heeft als doel de ontwikkeling van slimme vervoerssystemen voor slimme steden te versnellen en omvat gedigitaliseerde controlesystemen, gegevensverzameling en betere doorstroming van verkeer.

Israëls ontwikkelingen op het gebied van innovaties voor de automobielindustrie heeft in de loop der jaren diverse vooraanstaande multinationals aangetrokken. Door te profiteren van het gunstige investeringsklimaat, haar hoogopgeleide personeel, en een cultuur gebaseerd op samenwerking en innvovaties hebben vooraanstaande automotive-bedrijven zoals General Motors en Daimler een R & D-centrum opgezet in Israël. Diverse andere spelers houden de ontwikkelingen in deze industrie ook goed in de gaten om deel uit te maken van de mobiliteitsrevolutie. Een goed voorbeeld hiervoor is de overname van Mobileye door Intel in 2017 voor 15,3 miljard dollar.

 

Heeft u interesse in deze sector en wilt u meer weten over smart mobility en smart city oplossingen uit Israël stuurt u dan een mail naar holland@israeltrade.gov.il.