Vuilnis is geld waard. De Israëlische start-up UBQ uit de Negevwoestijn maakt er een milieuvriendelijke grondstof van, het zogeheten UBQ-materiaal. Daar kan het bedrijf nieuwe, milieuvriendelijke producten van maken. UBQ levert zo een bijdrage aan de terugdringing van de opwarming van de aarde

Vuilnis komt overal op de wereld voor. Niet alleen op vuilnisbelten maar ook in straten, parken, rivieren en oceanen. Niet voor niets zijn de letters UBQ ontleend aan het Engelse woord ”ubiquitous”, wat ”alomtegenwoordig” betekent. UBQ maakt van afval een nieuw thermoplastisch product, het zogeheten UBQ-materiaal. Bij verhitting wordt het materiaal zacht en kan in elke gewenste vorm worden gegoten. Zo kunnen van UBQ-materiaal duizenden producten worden gemaakt, uiteenlopend van pennenhouders en vuilnisbakken tot bloempotten en houtproducten. Het materiaal is al in gebruik bij bijvoorbeeld McDonald’s in Zuid-Amerika. De vuilnisophaaldienst in de Amerikaanse staat Virginia gebruikt vuilnisbakken die gedeeltelijk van UBQ-materiaal zijn gemaakt.

We werken met vuilnis van stortplaatsen, aldus UBQ directeur Tato Bigio. Dat is afval dat niemand wil hebben. Vuilstortplaatsen veroorzaken een zesde deel van de broeikasgassen in de wereld. UBQ brengt het vuilnis weer in de roulatie. We beroven de aarde zo niet van natuurlijke bronnen of voedselvoorraden. En we dringen de omvang van vuilstortplaatsen en de uitstoot van koolstofdioxide terug.”

De directeur heeft het tij mee. De coronacrisis heeft namelijk geleid tot meer belangstelling voor UBQ. „Covid-19 heeft de mensen wakker geschud. Genoeg is genoeg. We moeten aan de gang met gezondheid, grondstoffen, milieu en klimaatverandering. Ondernemers zien dat miljoenen mensen klimaatbewust worden. Ze weten dat dit bewustzijn steeds sterker zal worden en ze willen erbij zijn.”

Bron: https://www.rd.nl/vandaag/buitenland/vuilnis-is-geld-waard-voor-isra%C3%ABlische-start-up-1.1686911