De wereld kampt met een ernstig watertekort vanwege de kloof tussen vraag en aanbod. De toename van de vraag is te wijten aan bevolkingsgroei, verstedelijkingsprocessen en economische groei. Het aanbod is beperkt vanwege klimaatverandering, slechte infrastructuur en ongeschikte bedrijfsmodellen in de waterinfrastructuur-sector.

Gezien de genoemde uitdagingen neemt de wereldwijde marktinteresse in slimme watertechnologieën, waaronder bijvoorbeeld het gebruik van slimme watermeters, big data en IoT (Internet of Things), toe ten gunste van efficiënt beheer van waterinfrastructuur.

Israël exporteert jaarlijks $ 2 mld. aan watertechnologieën. Het relatieve voordeel van Israël op de wereldwijde watermarkt komt voort uit de kennis en ervaring die ze jarenlang hebben opgedaan. Ze hebben te maken gehad met acute watertekorten en droogte in het licht van de hoge ontwikkelings- en landbouwbehoeften.

De voorziening van veilig water, sanitaire voorzieningen en afvalbeheer, en hygiënische omstandigheden zijn essentieel voor het voorkomen en beschermen van de menselijke gezondheid in het dagelijks leven, en nog meer tijdens de uitbraak van het coronavirus (COVID-19). Door ervoor te zorgen dat gemeenschappen, huizen, scholen, marktplaatsen en zorginstellingen een continue toevoer van water hebben en goede praktijken voor het beheer van waterbehoud, zal ervoor zorgen dat de wereld genoeg water heeft om handen te wassen en schoon water om te drinken, wat zal helpen bij het beheer van de COVID-19.

Nieuwe, innovatieve oplossingen zijn nodig om het coronavirus te bestrijden. Hieronder ziet u enkele Israëlische watertechnologieën:

  • Researchers from Bar-Ilan Universiteit heeft nieuwe methodologieën ontwikkeld om krachtige, milieuvriendelijke ontsmettingsmiddelen op basis van leidingwater te produceren die bacteriën kunnen elimineren en virussen kunnen doden, waaronder microben uit de coronavirusfamilie. De ontsmettingsmiddelen zijn effectief en veilig in gebruik en verontreinigen het grondwater niet. De technologie werkt door middel van een reeks nanometervormige elektroden met unieke oppervlakte-eigenschappen. De ontmoeting tussen water en elektroden zorgt voor een reinigingsmateriaal in een unieke wateromgeving. De combinatie van deze verbindingen geeft aanleiding tot een effectief antibacterieel vermogen voor micro-organismen (bacteriën, virussen en sporen), terwijl het tegelijkertijd veilig is voor macro-organismen (grotere lichamen zoals huidcellen).
  • BlueGreen Water Technologies heeft methoden ontwikkeld om schadelijke algenbloei (HAB’s) te voorkomen die de gezondheid en economie van nabijgelegen gemeenschappen in gevaar brengen. BlueGreen werd in 2014 opgericht in Israël. Tegenwoordig heeft het dochterondernemingen in de VS en China. De blauw-witte oplossing begint in het water – eigenlijk in de ruimte – en gebruikt zijn gepatenteerde mengsel van algicide om de algen op een milieuvriendelijke manier te doden en te voorkomen dat ze terugkomen. Cyano-bacteriële bloemen, algen die uit de hand lopen, veroorzaken ook giftige effecten en veroorzaken schade aan dieren, vogels, het leven in zee, mensen en de lokale ecologie. Maar het is niet alleen de chemische oplossing die BlueGreen in staat stelt om het probleem van cyanobacteriën te bestrijden. Het bedrijf gebruikt een bijna real-time monitoringsysteem op basis van satellietbeelden en AI-analyse waarmee het grote waterlichamen over de hele wereld kan volgen, algenbloei in hun vroegste ontwikkelingsstadia kan detecteren en kan voorkomen dat ze een probleem worden.
  • Kando, dat is opgericht in 2011, maakt gebruik van IoT, geavanceerde algoritmen en kunstmatige intelligentietechnologieën (AI) om afvalwaterbedrijven in staat te stellen afwijkingen en blokkades in vervuiling in real-time te detecteren om rioleringssystemen hygiënisch en werkend te houden. Het bedrijf richtte zijn aandacht begin april 2020 op SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt. De oplossing van Kando, Clear Upstream, biedt real-time inzicht in de gebeurtenissen in afvalwaternetwerken. Met behulp van live kaarten, online dashboards en sms-berichten kijkt het bedrijf naar de verzamelde gegevens, identificeert het de problemen, de bronnen van de gebeurtenissen en vertelt het zijn klanten waar ze moeten handelen. Met de oplossing van Kando kunnen steden – continu en op afstand – hun afvalwaterkwaliteit controleren en de volksgezondheid beschermen.
  • Ben-Gurion University of the Negev (BGU) wetenschappers hebben een nieuwe methodologie ontwikkeld om het SARS-CoV-2-virus op te sporen via riool- en afvalwatersystemen. Ze hebben al vastgesteld dat het tijdens hun eerste testronde via de ontlasting in het riool terechtkomt. Niemand weet echter zeker of het virus besmettelijk blijft in rioolwater. Bovendien, als hun nieuwe methodologie wordt toegevoegd aan de reguliere screeningstests voor rioolwater en afvalwater, kan deze worden gebruikt om de omvang van de huidige uitbraak te bepalen en een systeem voor vroegtijdige waarschuwing te worden voor toekomstige uitbraken. Kijkend naar de toekomst gelooft de groep dat hun nieuwe methodologie zou kunnen worden opgenomen als een standaard screeningstest van rioolwater om vroegtijdig te waarschuwen als zich een nieuwe uitbraak voordoet.

Referenties: