In november 2020 publiceerde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) een beleidsnota met de titel “The impact of COVID-19 on student equity and inclusion: Supporting vulnerable students during school closures and school reopenings“, waarin wordt gesteld dat de pandemie een “ingrijpend effect heeft, niet alleen op de gezondheid van mensen, maar ook op de manier waarop zij leren, werken en leven. In de mededeling werd gewezen op de uitdaging waarvoor het mondiale onderwijssysteem, dat is gebaseerd op fysieke aanwezigheid op school, staat en het lichtte uit dat op het hoogtepunt van de pandemie in 2020 meer dan 188 landen, die in totaal ongeveer 91% van de ingeschreven leerlingen wereldwijd omvatten, hun scholen hadden gesloten in een poging de verspreiding van het coronavirus in te dammen.[1]

Israël, dat in de vroege stadia van de pandemie internationaal werd geprezen voor de goede beheersing ervan, werd helaas het land met het hoogste aantal nieuwe besmettingen per hoofd van de bevolking ter wereld, toen de economie en de samenleving weer opengingen. Later bleek uit analyses dat de snelle heropening van scholen een belangrijke factor was geweest bij de overdracht van het virus.

Nu de verspreiding van het virus door mutaties nog groter is, zijn de scholen opnieuw gesloten, ook al zijn de vaccinatiecampagnes al begonnen. Echter hebben scholen en beleidsmakers in het onderwijs deze keer meer ervaring en zijn zij dus beter voorbereid op schoolsluitingen wat betreft het regelen van vervangend onderwijs. Dit gaat gepaard met de erkenning dat er meer in dit gebied moet worden geïnvesteerd en met het besef dat het combineren van technologie en onderwijs niet langer een optie is, maar een noodzaak.

Volgens Merav Horev, Senior VP voor onderwijsbeleid bij het National Digital Israel Initiative, een overheidsinitiatief dat zich richt op het inzetten van digitale technologieën om de economische groei te helpen versnellen, sociaaleconomische kloven te verkleinen en de toegankelijkheid van de overheid voor burgers te bevorderen, “is de vraag of het juist is om technologie te vermengen met onderwijs, formeel en informeel, verdwenen. De vraag is nu hoe je het goed doet en hoe je het het beste doet… Niemand heeft het over teruggaan naar hoe het was. We hebben het allemaal over het nieuwe normaal.”[2]

EdTech Innovators schieten te hulp

Net als in de sector van digitale gezondheid en medische apparatuur zijn Israëlische bedrijven al vele jaren bezig met innovatie in de digitale leerarena. Als gevolg daarvan biedt deze industriesector, die ongeveer vierhonderd bedrijven telt, een overvloed aan geavanceerde technologische oplossingen voor een verscheidenheid aan doelgroepen, van onderwijsinstellingen tot thuisgebruikers. Het gaat onder meer om platforms voor afstandsonderwijs, administratie-instrumenten, internetveiligheidsoplossingen, opleidings- en auteursplatforms, virtuele klaslokalen, documentatie en automatische distributie van live en opgenomen evenementen, videotheken, archieven en nog veel meer.

Voor kernvakken zoals wiskunde biedt Matific bijvoorbeeld een bekroonde out of the box oplossing voor afstandsonderwijs op school-, districts-, staats-, of nationaal niveau. Het biedt duizenden op het curriculum afgestemde activiteiten en werkbladen in meer dan 40 talen en combineert dit met een robuuste rapportage voor leerkrachten, administrateurs of ministeries van onderwijs. Andere bedrijven, zoals Class.me, helpen leerlingen een overvloed aan digitale informatie te voorkomen en helpen gemakkelijker te communiceren met leerkrachten en medeleerlingen door middel van realtime chat-apps, on-demand online tutors, beoordelingstools voor leerkrachten en een privé-communicatienetwerk dat is afgestemd op elke school, klas en leeftijdsgroep.

Niet alleen inhoud maar ook betrokkenheid.

Tailor-Ed erkent dat niet alleen inhoud, maar ook betrokkenheid tussen student en docent een cruciaal kenmerk is van afstandsonderwijs en biedt een platform dat holistische leerervaringen biedt die aansluiten bij de behoeften van de docent, de klas en individuele studenten. Volgens Maayan Yavne, CEO, “gaat afstandsonderwijs niet over het gebruik van Zoom om te leveren wat je in de klas hebt gedaan.”… “Onze specialiteit is de sociaal-emotionele component, die zeer belangrijk is bij afstandsonderwijs omdat docenten niet dezelfde interactie met studenten hebben als in de klas.”

In een interview met Israel21C vorig jaar zei Avi Warshavsky, CEO van MindCET, de ed-tech innovatie-eenheid van Israëls non-profit Center for Educational Technology, dat “de meeste technische problemen rond afstandsonderwijs gemakkelijk zijn op te lossen, maar dat problemen op het gebied van communicatie, tijdmanagement en zelfleren moeilijker aan te pakken zijn.”[3]   Vandaar dat andere bedrijven, zoals Composica, organisaties helpen om boeiende en zeer interactieve e-learning content te creëren. Het voornaamste product van Composica maakt real-time samenwerking mogelijk en biedt rijke ontwikkelingsmogelijkheden zonder dat er geprogrammeerd hoeft te worden, terwijl het op elk apparaat kan worden geleverd.

Dit levendige e-learning ecosysteem wordt ondersteund door organisaties zoals EdTech Israel, een nationale business hub die met succes de Israëlische onderwijsbedrijfstak verbindt met internationale ondernemers, investeerders en zakenpartners en samenwerkt met andere nationale EdTech hubs om knowhow te delen en zakelijke relaties op te bouwen in onderwijsinnovatie over de hele wereld.

Het lijkt erop dat zowel voor onderwijzers als voor leerlingen elke dag een schooldag is.

[1] https://en.unesco.org/covid19/educationresponse

[2] https://nocamels.com/2020/09/israel-school-hack-teaching-learning/

[3] https://www.israel21c.org/israeli-ed-tech-solutions-help-launch-a-very-unusual-school-year/