Nu geopolitiek centraal staat in de media, heb je misschien enkele interessante economische ontwikkelingen in Israël gemist. Er zijn nu bijvoorbeeld meer dan 20 door Israël gestichte ‘unicorns’ (particuliere bedrijven met een waarde van meer dan $ 1 miljard) in zowel New York als Californië; evenals meer dan 60 unicorns in Israël zelf (meer dan in heel Europa). Bovendien heeft de Israëlische technologiesector in 2021 tot op heden meer dan $ 5 miljard opgehaald en is op weg om het record van fondsenwerving in één jaar te verdubbelen.

Voorbij de krantenkoppen kijken is cruciaal om de vele negatieve- en positieve aspecten van een land in perspectief te plaatsen. Israël is in dit opzicht niet anders en een kredietbeoordeling is misschien wel de belangrijkste economische beoordeling die zo’n diepgaande analyse uitvoert.

Over het algemeen geldt: hoe beter de kredietwaardigheid van een land, hoe goedkoper het in het buitenland kan lenen. Doorgaans haalt Israël ongeveer 2 miljard dollar/euro op op de wereldmarkten. Deze middelen worden gebruikt om het tekort te helpen financieren en de begrotingskosten te dekken. Hoewel het overgrote deel van de schuld van Israël in eigen land wordt opgerekt, kan een opwaardering of afwaardering van het krediet toch een aanzienlijke impact hebben op de kosten van leningen. Het belang van een kredietbeslissing vereist daarom dat een ratingbureau goede- of slechte krantenkoppen leest om een ​​eerlijke beslissing te nemen.

Vorig jaar was vooral moeilijk voor de ongeveer 130 landen die kredietbeoordelingen ontvangen. De wereldwijde impact van COVID-19 leidde er ook toe dat Israël in de eerste recessie sinds 2002 belandde. En toch, terwijl veel landen het afgelopen jaar werden gedegradeerd, bleef de rating van Israël onveranderd. Waarom?

Ratingbureaus keken verder dan de krantenkoppen om rekening te houden met de goed gediversifieerde economie van Israël, de export van aardgas, de wereldwijde stap in de richting van digitale aanpassing en de robuuste overheidsprogramma’s om het virus te beheersen. Ze evalueerden de regionale geopolitiek, maar analyseerden ook zorgvuldig de veerkracht van de bevolking en haar economie, de structuur van Israëls’ schuld en scherpzinnig schuldbeheer, samen met de machtige technologiesector van de staat. De conclusie van alle agentschappen, na hun grondige analyse, was om de ratings van Israël te behouden.

Daarnaast blijkt het handhaven van de kijkcijfers een slimme beslissing te zijn geweest. Israëls’ bbp voor 2020 (bruto binnenlands product), hoewel negatief, was beter dan verwacht. Begin 2021 leidde Israël de wereld in ‘vaccinaties per hoofd van de bevolking’, waardoor het de bijnaam “Vaccinatienatie” kreeg. Op dit moment zijn de meeste analistenverwachtingen dat Israël een sterk hersteljaar zal hebben.

Israël heeft momenteel de rating AA- van S&P Global Ratings (de op vier na hoogste rating), A1 van Moody’s Investor Services (de vijfde hoogste rating) en A+ van Fitch Ratings (de vijfde hoogste rating). Alle drie de beoordelingen zijn de hoogste die Israël ooit heeft gehad.

De Foreign Trade Administration van het Israëlische Ministerie van Economische Zaken exploiteert een netwerk van 50 diplomatieke missies over de hele wereld. Het doel van deze “Israëlische Economische Missies” is het bevorderen van handel en investeringen tussen Israël en internationale markten. De economische missies bevorderen de samenwerking tussen Israëlische- en lokale bedrijven in alle sectoren, waaronder cyber, investeringen, fintech, digitale gezondheid, life sciences, consumptiegoederen, wijn, retailtechnologie, sporttechnologie, slimme steden, schone energie, binnenlandse veiligheid, software-IT en water technologie.

De Economische Missies verlenen diensten op drie hoofdgebieden:

  1. Door het aangaan en onderhouden van handelsovereenkomsten en het faciliteren van strategische samenwerking met buitenlandse bedrijven, organisaties en overheidsinstanties;
  2. Kansen uit Israël presenteren aan het lokale bedrijfsleven, inclusief het verstrekken van algemene informatie over de Israëlische economie, industrieën of specifieke bedrijven;
  3. Het maken van introducties voor Israëlische bedrijven bij lokale strategische partners, distributiekanalen en investeerders, het aanmoedigen van buitenlandse investeringen in Israëlische bedrijven en het identificeren van lokale entiteiten die openstaan ​​voor het cultiveren, ontwikkelen van R&D of andere strategische samenwerking met Israëlische bedrijven.

Ga voor meer informatie naar http://www.itrade.gov.il/ of neem contact op met uw plaatselijke Israëlische Economische Attaché.