Het is nog niet zo lang geleden dat e-mails een nieuwe technologie waren en voorspellingen over hun belang, niet alleen in de zakenwereld, maar ook in het Recht, overdreven leken. Nu, 25 jaar later, zijn ze een essentieel onderdeel geworden van ons dagelijks leven en vooral voor advocatenkantoren die dagelijks zaken op afstand proberen af ​​te handelen.

Dus de vraag is… wat wordt in de toekomst de nieuwe e-mail voor advocatenkantoren? Welnu, de antwoorden komen uit Israël.

 

De LawTech-sector in Israël is er een die niet alleen bloeit, maar ook evolueert met de huidige eisen van de wereldwijde juridische sector. Of het nu is door zich aan te passen aan werken op afstand, het geautomatiseerd opstellen van documenten, online rechtssystemen of het voorspellen van geschillen, het zijn allemaal voorbeelden van de technologieën die Israël te bieden heeft voor het rechtssysteem. De voortgaande digitalisering van de juridische sector is een proces dat veel andere sectoren in het verleden hebben doorgemaakt, maar waar advocatenkantoren veel profijt van zullen hebben. In de toekomst zullen advocaten en technologiebedrijven waarschijnlijk nauw samenwerken om de zeer intensieve industrie op een efficiëntere manier aan te pakken.

Kunstmatige intelligentie en machine learning lijken ‘trendwoorden’ op het gebied van innovatie, maar de sectoroverschrijdende referentie die ze met zich meebrengen verspreidt zich over een groot aantal industrieën, en zijn ook relevant voor de juridische sector. Dat is de reden waarom we advocaten waarschijnlijk meer vertrouwd zullen zien raken met AI, machine learning en voorspellende technologie, omdat verwacht wordt dat ze de belangrijkste aspecten van het toekomstige rechtssysteem zullen worden.

Hieronder zijn enkele van de meest succesvolle en innovatieve technologieën die momenteel uit Israël komen, en technologieën die steeds populairder worden naarmate we op weg zijn naar een meer gedigitaliseerd tijdperk:

  1. LawGeex is een door AI aangedreven platform voor contractbeoordeling waarmee bedrijven contracten automatisch kunnen beoordelen en goedkeuren. Ze stellen juridische teams in staat om de doorlooptijd van beoordelingen te versnellen, naleving van de wet te waarborgen en de algehele operationele efficiëntie te verhogen op basis van de vooraf gedefinieerde checklist van de algemeen juridisch adviseur.
  2. Cligal Tech is een applicatie die is ontworpen om advocaten te helpen bij het uitvoeren van administratieve juridische taken, zoals het voorbereiden van juridische documenten voor indiening bij rechtbanken of arbiters, het redigeren van gevoelige of vertrouwelijke informatie uit documenten, het mogelijk maken van een snelle uitvoering van juridische documenten door de klant of derden, het creëren van eBinders na billijkheidsfinancieringen of fusies en overnames, et cetera.
  3. COPA s een platform om bestanden te delen en voor gevoelig documentbeheer, dat is ontworpen om kritieke communicatieproblemen aan te pakken. COPA helpt het risico op menselijke fouten te verminderen en biedt uitzonderlijke bescherming en samenwerkingsmogelijkheden zonder afbreuk te doen aan de bruikbaarheid en betrouwbaarheid. Hun technologie helpt advocatenkantoren echt om dossiers productiever te beheren en eventuele fouten in het proces te minimaliseren.
  4. LegalUp is een platform waarmee advocatenkantoren en bedrijven geautomatiseerde, dynamische juridische documenten kunnen genereren met hun eigen inhoud. De software van LegalUp biedt advocaten een hulpmiddel om nauwkeurige documenten te ontwikkelen op basis van de patronen en kennis van het kantoor.
  5. LawGic, dat momenteel nog geen uitgegeven product heeft, ontwikkelt een SaaS-oplossing die is gericht op het leveren van geavanceerde digitale hulpmiddelen voor de juridische sector. De eerste oplossing van het bedrijf, Dox.Expert, is ontworpen om advocatenkantoren tijd en geld te besparen en tegelijkertijd de efficiëntie, factureerbare uren, het welzijn van werknemers en algemene duurzaamheid te verhogen. Met Dox.Expert kunnen juridische professionals documenten maken, waaronder bundels, rechtbankdossiers, complexe brieven, overeenkomsten en aanbestedingsboekjes. Dox.Expert organiseert ook bestanden en zet ze om naar PDF’s, die zijn geïndexeerd, genummerd en ingedeeld in secties.
  6. SettlewiZe heeft een platform ontwikkeld voor het oplossen van geschillen met behulp van de inbreng van de gemeenschap. Het platform van SettlewiZe is gericht op het oplossen van geschillen tussen leveranciers en consumenten in grensoverschrijdende e-commerce, leden van gemeenschappen en geschillen die niet door de klantenservice konden worden opgelost.

Dit soort technologieën toont het scala aan juridische technische functies dat Israël te bieden heeft en hoe technologie in deze sector evolueert met de groei van de digitale vraag. Wie weet wat de nieuwste technologie over nog eens 25 jaar zal zijn, maar we moeten er klaar voor zijn om eraan te wennen dat digitaal recht de komende jaren een belangrijk onderdeel van het landschap van de sector zal zijn.

Meer informatie over deze bedrijven, deze sector of de Israëlische markt in het algemeen? Neem contact op met de Israëlische Handelsmissie in Den Haag: holland@israeltrade.gov.il of 070-3760514.