Duurzame irrigatie is een belangrijke kwestie geworden voor de agrarische gemeenschap. In gebieden van de wereld waar water schaars is en droogtes overvloedig zijn, is het essentieel dat er instrumenten en methoden worden ingevoerd om efficiënt om te gaan met waterbeheermechanismen in landbouwpraktijken. Vandaar het gebruik van precisie-irrigatie. Precisie-irrigatie is de implementatie van verschillende irrigatietechnieken waarmee boeren hun hulpbronnen effectief kunnen beheren om een optimale oogst te produceren.

Er zijn vier methoden van precisie-irrigatie die in een irrigatiesysteem kunnen worden geïntegreerd. Deze verschillende methoden stellen boeren in staat om kosten te besparen, het waterverbruik te verminderen en een succesvolle oogst te produceren. Dit zijn deze precisie-irrigatiemethoden:

 Druppelirrigatie

Druppelirrigatie is een microirrigatieststeem dat water en voedingsstoffen bespaart door het water langzaam naar de wortels van de plant te laten druppelen, vanaf bovengronds of ondergronds. Druppelirrigatiesystemen plaatsen water direct in het wortelgebied, om verdamping te minimaliseren. Het water wordt verspreid via een netwerk van pijpen, buizen, kleppen en gaatjes.

Naast watergebruik minimaliseren, zorgt druppelirrigatie ook voor andere voordelen om een succesvol gewas te produceren.

GPS-technologie

Global Position Systems (GPS) en Geographic Information Systems (GIS)-technologieën worden gebruikt om de omstandigheden van de grond en de ruimtelijke variabelen in beeld te brengen, wat belangrijk is voor elk nauwkeurig landbouwproject. Op akkers kan van alles de waterbehoeften en –beschikbaarheid beïnvloeden: topografie, grondtextuur en gewasgroei zijn daar enkelen van. Om deze akkers goed te beheren is er een grondige kennis nodig van deze variabelen en de precieze locaties ervan.

GSP-technologie ervoor heeft gezorgd dat nauwkeurige landbouw mogelijk werd, en voornakelijk precisie-irrigatie. In het veld zijn geolocatie, het beheren van zones, het gebruik van Variable Rate Irrigation (VRI) en het begrijpen van data over de grondverzadiging allemaal afhankelijk van GPS-technologieën.

Variable Rate Irrigation (VRI)

VRI is het geven van water in variabele hoeveelheden vanaf het middelpunt (in een cirkelvormig irrigatiesysteem), in plaats van overal dezelfde hoeveelheid water geven over de hele langte van het systeem. VRI benut GPS en GIS-technologieën om de hoeveelheid water te bepalen voor bepaalde delen van de akker. Dit wordt gedaan in combinatie met GPS- en GIS-informatie die naar een bedieningspaneel wordt gestuurd om set sproeiers te laten werken. VRI kan geen water toedienen aan bepaalde doppen en tot 200 procent van de normale dosering aan andere doppen door afzonderlijke doppen te openen en te sluiten en de spil te versnellen of te vertragen.

VRI kan worden geïntegreerd in de meeste irrigatiesystemen, inclusief druppelirrigatie, door de juiste controllers en software toe te passen. Deze gespecialiseerde maatwerksystemen vereisen vaak een aanzienlijke samenwerking met de boer en irrigatiespecialisten. Deze specialisten helpen de boer bij het ontwikkelen van een plan om een systeem op maat voor de boer te creëren. VRI-technologie blijft vooruitgaan, het is waarschijnlijk dat er fabrikanten zullen zijn die standaarden en apparatuur kunnen ontwikkelen die in de nabije toekomst meer uitwisselbaar en aanpasbaar zullen zijn.

 Monitoring en automatisering

Monitoring en automatisering is de essentie van precisie-irrigatie. De technologie stelt boeren in staat om realtime gegevens over bodem- en weersomstandigheden te bekijken, zodat ze betere beslissingen kunnen nemen.

Met sommige van deze systemen kunnen boeren niet alleen de bodem- en weersomstandigheden in de gaten houden, maar kunnen ze ook irrigatiesystemen op afstand bedienen, zoals het in- en uitschakelen van pompen, draaipunten en andere systemen. Dit vereenvoudigt het werk van de boer doordat hij systemen op afstand kan bedienen.

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in toegang tot innovatieve Israëlische technologie voor precisie-irrigatie, er zijn een aantal Israëlische bedrijven met uitstekende oplossingen op dit gebied:

Viridix streeft ernaar bodemdetectie opnieuw uit te vinden door de ontwikkeling van een schaalbare, betaalbare methode die is erkend door vooraanstaande landbouwwetenschappers en bedrijven. De revolutionaire, gepatenteerde bodemvochtsensor van het bedrijf meet het waterpotentieel dat beschikbaar is voor de wortels van de plant, wat wordt beschouwd als de gouden standaard voor het meten van fertigatie. De sensor zelf fungeert als een echte plant en kan op verschillende platforms worden gemonteerd, zonder dat er elektriciteit of netwerk nodig is voor gebruik.

Saturas heeft een miniatuursensor ontwikkeld voor voortdurende meting van het stengelwaterpotentieel. De sensor is geïmplementeerd in een automatisch systeem dat de irrigatie optimaliseert, het waterverbruik vermindert en de fruitproductie verhoogt. De sensoren zijn ingebed in boomstammen in direct contact met het waterweefsel en leveren nauwkeurige informatie op basis van statistische analyse. Het Saturas-systeem bestaat uit geïmplanteerde miniatuursensoren, communicatie- en transponders in de boomgaard en een besturingseenheid.

SoliDrip is gespecialiseerd in oplossingen om stedelijke vergroening te stimuleren en de stedelijke omgeving te verbeteren. Het bedrijf ontwikkelt een one-size-fits-all autonoom irrigatieapparaat dat de optimale hoeveelheid water voor elke plant levert. Het systeem is ontworpen voor openbare en particuliere, buiten- en binnentuinen van elke omvang, inclusief fruitboomgaarden en verticale tuinen, en ondersteunt de meeste tuinplanten.

N-Drip is de ontwikkelaar van een zwaartekracht-microirrigatiesysteem dat gebruikmaakt van bestaande irrigatie-infrastructuur om efficiënte druppelirrigatie te bieden. Het systeem gebruikt een druk lager dan 0,06 bar, is compatibel met vuil water en vereist geen filters. N-Drip is niet afhankelijk van externe energie, maar maakt in plaats daarvan gebruik van de veldtopografie en zwaartekracht om de conversiekosten te verlagen en de operationele efficiëntie te verhogen met als doel water en kunstmest te besparen en de opbrengsten te verhogen.

Wilt u meer informatie of heeft u interesse in één van deze bedrijven? Neem contact op met de Israëlische Handelsmissie in Nederland via e-mail: holland@israeltrade.gov.il, of per telefoon: 070-3760514.