Smalle grenzen. Beperkte landbouwgrond. Niet veel drinkwater om te delen. Dit bijbelse land van ‘melk en honing’ heeft in de 20e eeuw hard gewerkt om hun landbouwdynamiek te veranderen, en heeft zelfs geleerd om te woestijn te laten bloeien.

Hoe heeft Israël dat gedaan, en hoe ziet de toekomst eruit?

In tegenstelling tot wat graag wordt geloofd, heeft Israël de cherrytomaat niet uitgevonden, maar wel gecommercialiseerd door het kweken en consumeren ervan betaalbaar te maken. Dit is een typisch voorbeeld van de ‘Startup Nation’-mentaliteit – sterk academisch onderzoek dat wordt gesteund door industriële inkoop, om winst te maken uit beperkte en afnemende economische middelen. Combineer het bovenstaande met een ondernemende geest leidt ertoe dat technologische uitvindingen een grote plaats innemen in de Israëlische economie, en deze een wereldwijd gerespecteerde plaats geven als een ondernemende natie op het gebied van landbouwtechnologie (agritech).

Dus, was nu?

Wereldwijde uitdagingen presenteren zichzelf aan de mensheid in de 21e eeuw. Dit zijn vijf universele uitdagingen op het gebied van landbouw:

  1. Tekort aan werkkrachten. Dit wordt vooral duidelijk tijdens het zaai- en oogstseizoen, omdat er een beperkte tijd is waarin er veel werk verzet moet worden. Het gebruik van onbemande/ automatische systemen wordt steeds gebruikelijker – en noodzakelijker.
  2. Klimaatverandering en veestapel. Koeien, die zowel zuivel als vlees produceren, zijn ook grote uitstoters van carbondioxide, wat één van de leidende oorzaken is van klimaatverandering. Toch consumeren we nog steeds meer zuivel en vlees, ondanks de alternatieven en de oproep daarop over te stappen.
  3. Zoutgehalte-stress voor zaden. Land is eindig in hoeveelheid, en de klimaatverandering zorgt ervoor dat de aarde niet zo vruchtbaar is als die eenmaal was. Wetenschappelijk onderzoek naar gewasmodificatie en integratie in combinatie met ondernemende commercialisering is een uitdaging vanaf de wortel.
  4. De wereld verstedelijkt en de bevolking groeit voortdurend, maar het land beschikbaar voor landbouw is eindig. Het gebruik van AI-technologieën zal boeren helpen hun opbrengst te vergroten on aan deze groeiende vraag tegemoet te komen, zonder meer land, water of andere middelen nodig te hebben.
  5. Watertekort, verspilling, en het optimaliseren van groei. In staat zijn om precies te bepalen waar elke input van de productie naartoe gaat en wat voor resultaat dat zal hebben voor de opbrengst van de landbouw, komt neer op een toekomst van afvalvrij en watermaximalisatie.

Hieronder een aantal vooruitstrevende Israëliusche bedrijven die internationaal opereren, en op zoek zijn naar manieren om deze uitdagingen op te lossen voor commerciële boeren.

Drone- en robottechnologie voor autonoom zaaien, oogsten en werkkrachttekort compenseren

 Blue White Robotics – Robot-as-a-service platform voor autonome systemen

Blue White Robotics biedt een robot-as-a-service-platform dat meerdere autonome systemen, zowel in de lucht als op de grond, verbindt met toepassingen in de echte wereld. Het platform is ontworpen om gegevens te verzamelen, bruikbare inzichten te bieden en de efficiëntie en veiligheid te verbeteren voor grote operaties op het gebied van landbouw, mobiliteit en eerstehulpverlening. Door gebruik te maken van remote sensing en kunstmatige intelligentie, wil Blue White Robotics de hoogste norm stellen voor de gemakkelijke en veilige adoptie van autonome technologieën.

Tevel Aerobotics Technologies – Een vloot van luchtrobots voor boomgaarden

Tevel Aerobotics Technologies combineert een platform voor robotica in de lucht met geavanceerde algoritmen om een autonoom concept voor boomgaardbeheer en oogst te creëren. Het bedrijf ontwikkelt een vloot van luchtrobots voor het plukken, uitdunnen en snoeien in boomgaarden, waardoor boeren een holistische oogstmethode krijgen. De kunstmatige-intelligentiesoftware van Tevel maakt het mogelijk om fruit bij de bron te sorteren, met nauwkeurige timing om het beste fruit in de boomgaard te plukken. De oplossingen van het bedrijf hebben toegang tot boomtoppen en kunnen werken op complex terrein, zoals smalle of bergachtige plantages.

Klimaatverandering en de toekomst van veestapelmonitoring

 TAGim – Gezondheidsmonitoring voor vee

 TAGim is de ontwikkelaar van een diergezondheidsmonitoringsysteem dat automatisch en op afstand de temperatuur, beweging en voeding van individuele dieren bewaakt. Het systeem bestaat uit draadloze oormerken en een vast communicatienetwerk en clouddatabase, allemaal ondersteund door een managementdashboard en een pen-rider-app. Het gezondheidsmonitoringsalgoritme van TAGim rapporteert aan belanghebbenden en waarschuwt personeel, waardoor vroege en effectieve interventies mogelijk zijn, dagen voorafgaand aan de detectie van symptomen met alleen visuele aanwijzingen. De smart tags zijn ook een surrogaat voor visuele ID-oormerken, waardoor zowel overtollig werk als de noodzaak voor dieren om extra piercings te ondergaan, wordt geëlimineerd. De gepatenteerde technologie van TAGim is ontwikkeld en geproduceerd door Medisim.

 miRobot – Melken met robots

 miRobot is een add-on robotoplossing die de volledige melkprocedure automatiseert en integreert met bestaande melksystemen om volledige automatisering naar de melkstal te brengen. Dankzij de miRobot-technologie kunnen boeren meerdere stallen tegelijk melken, waarbij slechts één toezichthouder nodig is per melkstal. Dit kan helpen de arbeidskosten te verlagen, melksessies verkorten, capaciteit van de melkstal vergroten, en de melkkwaliteit, opbrengst en koegezondheid te verbeteren.

Wetenschappelijke technologie voor zaden geïntegreerd in grootschalige commerciële boerderijen

Salicrop – Behandeling van zaden voor opbrengstoptimalisatie onder zoutgehaltestress

 SaliCrop heeft een niet-genetisch gemodificeerde zaadbehandeling ontwikkeld voor verschillende gewassoorten, groenten en graanzaden. De zaadbehandeling stimuleert een specifieke epigenetica van de plant, wat gewasgroei en opbrengst mogelijk maakt in bodems met een hoog zoutgehalte of bij irrigatie met brak water. De behandelingen van het bedrijf worden uitgevoerd met een formulering die materialen bevat die algemeen als veilig worden beschouwd. Gebaseerd op gepatenteerde knowhow, is de formulering van Salicrop toepasbaar op een breed scala aan gewassen zoals tomaten, paprika’s, spinazie, rijst, tarwe en maïs.

 Verbouwen met kunstmatige intelligentie om aan de stijgende vraag tegemoet te komen

 CropX – Landbouwanalyseplatform voor boerderijmanagement

CropX is een agrarisch analysebedrijf dat inspeelt op de noodzaak om meer te groeien met minder om de groeiende wereldbevolking te voeden. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen van oplossingen voor boerderijen en het agrarische besluitvormingsproces. CropX combineert bovengrondse datasets met realtime bodemdata gemeten door eigen, intern ontwikkelde bodemsensoren die de data naar een cloudgebaseerd platform sturen om te worden geïntegreerd met beeldvorming, weergegevens, topografie en bodemtextuurkaarten, gewas modellen en vele andere datasets. De gegevens worden vervolgens geanalyseerd door op AI gebaseerde algoritmen om inzichten en automatiseringen te bieden via de CropX-app. Met meer dan 1.200 betalende klanten en ongeveer 8.500 installaties sinds de lancering in 2017, heeft CropX een waterbesparing van meer dan 40% laten zien voor verschillende gewastypes, met een opbrengstverhoging van 10%.

FruitSpec – Inschatting van de fruitopbrengst

FruitSpec biedt een oplossing die is ontworpen om een nauwkeurige schatting van de fruitopbrengst in het vroege seizoen te geven. De oplossing van het bedrijf is gebaseerd op hyperspectrale machine vision-technologie. FruitSpec-sensorpods die aan beide zijden van een tractor zijn gemonteerd, scannen de bomen terwijl de tractor tijdens reguliere activiteiten langs de boomgaardrijen beweegt. Toegepaste computervisie telt en schat automatisch het aantal en de grootte van het fruit. De klant – een verpakkingsbedrijf – ontvangt vervolgens rapporten over de precieze vruchtopbrengst en maatverdeling op zowel individueel boomniveau als het totale aantal. FruitSpec is een portfoliobedrijf van Trendlines Agtech Incubator.

Digitale landbouw en het gebruik van precisielandbouwtechnologie om groei en efficiëntie te optimaliseren

AgiTask – Precision agronomy and agricultural intelligence platform

Agritask biedt een holistisch platform voor landbouwactiviteiten dat is ontworpen om op feiten gebaseerde, tijdige besluitvorming mogelijk te maken. De klanten van het bedrijf bestaan uit telers, inkopers, landbouwinputbedrijven, overheden en non-profitorganisaties, onderzoeksinstituten en verzekeraars en crediteuren. Agritask is actief in meer dan 30 landen en in 50 gewassoorten. Het Agritask-platform stelt klanten in staat om agronomische data vast te leggen en te gebruiken. Het is ontworpen voor een hoge flexibiliteit per klant, waardoor ze kunnen profiteren van precisielandbouw, ongeacht hun startpunt. De mobiele app kan de gegevensverzameling digitaliseren op basis van unieke protocollen en workflows van elk project. Het platform is flexibel en kan worden geïntegreerd met technologieën van derden, variërend van beeldmateriaal en veldsensoren tot enterprise resource planning en mobiele betalingssystemen. Het Agritask-platform verzamelt en verwerkt alle vastgelegde gegevens om bruikbare inzichten te bieden, afgestemd op elke klant.

Netafim – Agrarische irrigatiesystemen

Netafim levert op maat gemaakte irrigatie- en fertigatieoplossingen aan miljoenen boeren, waardoor telers de voedselproductie kunnen maximaliseren met de laagste milieu-impact. Gespecialiseerd in end-to-end oplossingen van de waterbron tot de wortelzone, levert Netafim irrigatie- en kasprojecten ondersteund door engineering, projectmanagement en financieringsdiensten. Netafim werkt ook aan digitale landbouw, waarbij realtime monitoring, analyse en geautomatiseerde controle in één systeem worden geïntegreerd. In 2018 verwierf het Mexicaanse chemiebedrijf Mexichem 80% van Netafim; Kibbutz Hatzerim behoudt 20% eigendom.

N-Drip – Zwaartekrachtgebaseerde micro-irrigatie

N-Drip is de ontwikkelaar van een zwaartekracht-micro-irrigatiesysteem dat gebruik maakt van bestaande overstromingsirrigatie-infrastructuur om efficiënte druppelirrigatie te bieden. Het systeem gebruikt een druk lager dan 0,06 bar, is compatibel met vuil water en vereist geen filters. N-Drip is niet afhankelijk van externe energie, maar maakt in plaats daarvan gebruik van de veldtopografie en zwaartekracht om de conversiekosten te verlagen en de operationele efficiëntie te verhogen met als doel water en kunstmest te besparen en de opbrengsten te verhogen. N-Drip ontving de Overall Award for Excellence in Disruptive Technologies bij de Transformational Business Awards.

Israël heeft zich in de afgelopen eeuw gevestigd als een gerespecteerde wereldwijde krachtpatser van landbouwtechnologieën. Israëlische bedrijven zijn uitgegroeid van start-ups tot scale-ups tot multinationale ondernemingen met een wereldwijde aanwezigheid.

Het is veilig om te zeggen dat met robotica en drones die helpen bij arbeidstekorten, veemonitoring om klimaatuitdagingen te bestrijden, zaadtechnologieën die de eindige landbouwruimte optimaliseren, kunstmatige intelligentie om de efficiëntie te maximaliseren en digitale landbouw om met precisie te groeien; de toekomst van de landbouw, als je Israëlische technologieën en innovaties toepast, ziet er erg groen, blauw en schoon uit.

Bent u geïnteresseerd in één van deze bedrijven of wilt u meer te weten komen over de Israëlische markt? U kunt ons bereiken via holland@israeltrade.gov.il of telefonisch via 070 3760 514.