Jeruzalem, Brussel, 6 december 2021 – Een paar maanden geleden was de officiële overeenkomst voor de toetreding van Israël tot het Horizon Europa-programma ondertekend. Dit is het grootste R&D-programma ter wereld voor wetenschappelijke en industriële samenwerkingen, met een totaal budget van ongeveer 95,5 miljard euro, en vormt een belangrijk financieringselement op deze gebieden. Dit is het negende door de EU uitgevoerde programma voor onderzoek en ontwikkeling. Horizon Europa zal over zeven jaar plaatsvinden, net als het vorige Horizon 2020-programma.

Na de officiële toetreding van Israël zullen lokale entiteiten kunnen deelnemen aan elk onderdeel van het Europese R&D-programma onder gelijke voorwaarden als die van entiteiten van EU-lidstaten.

Israël neemt als geassocieerd land al 25 jaar deel aan Europese R&D-programma’s. Het programma bevordert veel wetenschappelijke en economische voordelen voor zowel Israël als Europa. De deelname van Israël aan het programma zal een aanzienlijke bijdrage leveren aan de wetenschappelijke en technologische onderzoeks- en kennisindustrieën, evenals aan de handel en de economie, en zal de Israëlische industrie bevorderen en tegelijkertijd kansen creëren voor Israëlische bedrijven om zich op Europese markten te vestigen.

Bovendien is de toetreding van Israël tot het programma van groot politiek belang voor de betrekkingen tussen Israël en de Europese Unie.

Minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid: “De toetreding van Israël tot Horizon, een vlaggenschipprogramma in de Israëlisch-EU-betrekkingen, is een belangrijke diplomatieke prestatie en een nieuwe stap om ons niet alleen dichter bij de Europese Unie als geheel te brengen, maar ook bij elk van de Europese landen. Israël heeft veel te bieden aan het grootste en meest prominente R&D-programma ter wereld en vandaag deelnemen aan dit programma is een nieuwe stap in het veiligstellen van de positie van Israël in de voorhoede van wereldwijd onderzoek.”

Minister van Innovatie, Wetenschap en Technologie, Orit Farkash-Hacohen: “Israëls deelname aan het grootste en meest prestigieuze R&D-programma ter wereld is een ander voorbeeld van de reputatie die Israël heeft verworven over de grenzen en continenten heen. Dit is het 25e jaar dat Israël heeft deelgenomen in dit programma en behoort tot de leidende landen in aantal of subsidies die aan zijn onderzoekers en bedrijven worden gegeven.

Tijdens het vorige Horizon-programma kregen duizenden Israëlische onderzoekers subsidies met een totale waarde van ongeveer 1,3 miljard euro. We denken dat dit keer de totale waarde verder zal stijgen.”

Deze sferen verbinden Israël met landen over de hele wereld en versterken onze buitenlandse betrekkingen. Deze overeenkomst stelt onze onderzoekers in staat om grensverleggend onderzoek op internationaal toonaangevende platforms voort te zetten en te bevorderen.”

Minister van Financiën, Avigdor Lieberman: “Het Horizon Europe-programma is een van ‘s werelds toonaangevende R&D-programma’s en het vlaggenschip van de Israëlisch-EU-betrekkingen. Dit programma geeft Israëlische onderzoekers en wetenschappers toegang tot unieke uitgebreide en prestigieuze subsidies en geeft ondernemers en bedrijven toegang tot de Europese markt. Door dit te doen, draagt ​​het in hoge mate bij aan de kwaliteit van Israëlisch onderzoek en verbetert het tegelijkertijd het concurrentievermogen van de Israëlische industrie. Daarom is de Israëlische deelname aan Horizon Europe een politieke en economische prestatie.”

Dr. Ami Appelbaum, voorzitter van de Innovation Authority en voorzitter van de stuurgroep van het directoraat voor Europese R&D bij de Innovation Authority merkte op dat: “Israëls deelname aan EU-R&D-programma’s een strategische troef is voor de Israëlische economie in het algemeen, en voor R&D instellingen in het bijzonder. Beoordeling van de impact van de deelname van Israël aan het vorige programma, Horizon 2020, wees uit dat het programma een aanzienlijke impact had op de Israëlische academische wereld en de industrie, waarvan de entiteiten en instellingen meer dan 1,3 miljard euro aan subsidies ontvingen. In de academische wereld werden significante positieve effecten geïdentificeerd in de onderzoekskwaliteit, de versterking van de internationale reputatie van de Israëlische academische wereld en in de banden tussen de Israëlische academische gemeenschap en de Europese onderzoeksgemeenschap. In de industrie werden significante positieve effecten vastgesteld in de kwaliteit van industriële R&D, marktpenetratie naar Europa en na uitbreiding naar andere internationale markten.”

Hij voegde eraan toe dat “terwijl wetenschap en technologie in een exponentieel tempo evolueren, de mensheid wordt geconfronteerd met tal van existentiële en morele uitdagingen waar de Israëlische academische wereld en de technische industrie de reputatie hebben toonaangevend te zijn, daarom zullen we in staat zijn om bij te dragen aan de Europese inspanningen om oplossingen te vinden voor die uitdagingen die de mensheid naar een veel betere toekomst zullen leiden.”

Yossi Mekori, voorzitter van de Planning and Budgeting Committee van de Council for Higher Education: “Het Europese onderzoeksprogramma is zeer belangrijk en vormt een belangrijke hefboom om Israëlisch onderzoek te promoten. Ik feliciteer alle betrokkenen die in staat zijn geweest om talrijke uitdagingen te overwinnen bij de inspanningen die hebben geleid tot de ondertekening van de Horizon Europa-overeenkomst, na een reeks overeenkomsten met Europa waaraan Israël tot nu toe heeft deelgenomen. De Europese programma’s stellen onderzoekers in academische instellingen in Israël in staat deel uit te maken van de internationale onderzoeksgemeenschap en Israëlische excellentie te vertegenwoordigen. Israël behaalde het hoogste aantal winnende onderzoekers in het ERC-programma, en ik hoop dat dit succes zal voortduren en verder zal uitbreiden naar aanvullende programma’s.”

Tot op heden hebben Israëlische entiteiten tijdens het vorige Europese R&D-programma Horizon 2020 ongeveer 15.000 financieringsaanvragen ingediend, waarvan 2000 aanvragen zo’n 1.661 subsidies hebben ontvangen voor een totaalbedrag van 1,28 miljard euro.

Van de totale aanvragen was 64% afkomstig van de academische wereld en onderzoeksfaciliteiten, 34% van deelnemers uit de industrie en ongeveer 2% van openbare entiteiten.

De meest prominente programma’s binnen Horizon 2020 waren de excellentiebeurzen voor onderzoekers (ERC), excellentiebeurzen voor bedrijven (EIC) en het programma Consortiums.

454 onderzoekers ontvingen ERC-excellentiebeurzen van in totaal 671 miljoen euro. 309 bedrijven ontvingen in totaal 180 miljoen euro uit het EIC-programma en 898 Israëlische entiteiten ontvingen in totaal 427 miljoen euro binnen de verschillende Consortia.