Op het gebied van de technologische vooruitgang vind je echo’s van de vooruitgang van de mensheid – een sentiment dat resoneert met het beroemde historische citaat dat wordt geparafraseerd als: “Een kleine stap voor de technologie, een grote sprong voor Israël.” Terwijl we een jaar doorkruisen dat wordt onderbroken door SpaceX’s proefvluchten van de illustere Starship-raket en de missie van de European Space Agency (ESA) om de manen van Jupiter te verkennen, lijkt de omvang van de komende prestaties misschien een uitdaging om te doorgronden. Toch logenstraft deze perceptie de werkelijkheid, zoals blijkt uit de aanstaande realisatie van het geesteskind Blue Origin van Jeff Bezos, de eerste lancering van New Glenn en de historische inaugurele commerciële ruimtewandeling van SpaceX, gepland voor juli. Om dit jaar als louter druk te bestempelen zou een astronomisch understatement zijn – een knipoog naar wat een terugkerende woordspeling zal zijn in dit discours.

 

Te midden van dit dynamische landschap rijst de vraag: waar ligt de rol van Israël in dit verhaal? Sinds de ongelukkige gebeurtenissen van april 2019, gekenmerkt door de crash van de Israëlische Beersheet-maanraket op het maanoppervlak, heeft het land blijk gegeven van een niet aflatende inzet om de tegenslagen van de missie recht te zetten. Een belichaming van dit besluit is de aanstaande Beersheet 2.0, die in 2024 gelanceerd zal worden. In de nasleep van dit maanongeluk heeft de Israëlische regering een substantiële investering van ruim 180 miljoen dollar in de ruimtevaartsector van het land toegezegd. Dit alomvattende initiatief heeft tot doel de werkgelegenheid binnen de sector te verviervoudigen, zowel academisch onderzoek op hoog niveau als aan de basis te verbeteren, en de uitgaven van de particuliere sector te katalyseren, die naar verwachting de $1 miljard zullen overschrijden.

 

De kosmische ambities van Israël reiken verder dan het bereik van de maan, zoals benadrukt door de in februari van dit jaar aangekondigde samenwerking tussen NASA en de Israel Space Agency (ISA). Dit partnerschap zal culmineren in de lancering van ULTRASAT, de inaugurele Israëlische ruimtetelescoop, belast met het detecteren van hemelse verschijnselen in de verre uithoeken van het universum. De eminente medewerker in deze onderneming is het Weizmann Institute of Science in Rehovot, wiens parallelle samenwerking met de ISA bij de constructie van de satellieten deze positioneert als een integraal onderdeel van dit baanbrekende streven. Verwacht wordt dat ULTRASAT in 2026 een baan om de aarde zal bereiken, belooft de Israëlische ruimtevaartindustrie naar een rijk te stuwen dat doet denken aan sciencefiction.

Door het discours naar een bredere context te tillen, komt ruimtetechnologie naar voren als een instrument van onschatbare waarde bij het aanpakken van de mondiale klimaatcrisis. Het biedt het potentieel om onze observatie van cruciale klimaatverschuivingen, waaronder temperatuurschommelingen, hitte-eilanden, variaties in de zeespiegel, bosbranden en overstromingen, te verbeteren. Met het oog hierop staan de gezamenlijke inspanningen van het Israel Space Agency en het Ministerie van Buitenlandse Zaken klaar om ongekende vooruitgang te boeken bij het versterken van de regionale klimaatbestendigheid. Het maken van nationale risicokaarten, waarbij gegevens uit ruimtelijke, lucht-, aquatische en terrestrische bronnen worden gesynthetiseerd, houdt de belofte in dat ingewikkelde inzichten zullen worden gegenereerd, waardoor dringende interventies kunnen worden aangestuurd waar dat gerechtvaardigd is.

 

De ruimte beperkt zich echter niet tot de raadselachtige domeinen van verre zwarte gaten en kosmische verschijnselen die zich buiten de grenzen van onze Melkweg voordoen. Het doordringt ook onze directe omgeving via het ingewikkelde web van satellieten die lage tot midden-aardebanen bezetten, en pulseert met veelzijdige invloed op het dagelijks bestaan op aarde.

 

Binnen dit satellietnetwerk komt Israël naar voren als een cruciale speler, die dit ingewikkelde ecosysteem voorziet van een reeks ingenieuze oplossingen en systemen, die zich geleidelijk transformeren tot prominente entiteiten binnen de mondiale ruimtevaartindustrie. Een kijkje in deze entiteiten onthult hun transformatieve potentieel:

 

SpacePharma is voorstander van het gebruik van microzwaartekracht voor onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen. Het bedrijf heeft end-to-end geminiaturiseerde laboratoriumsystemen ontworpen vol met sensoren en lezers, op maat gemaakt voor diverse microzwaartekrachtplatforms. De introductie van mGnify, een allesomvattend geminiaturiseerd laboratorium dat toegankelijk is via afstandsbediening, onderstreept de veelzijdigheid van deze technologie, die naadloos integreert met verschillende microzwaartekrachtplatforms, waaronder de nanosatellieten van SpacePharma.

 

Hisky gaat verder met een satellietcommunicatienetwerksysteem dat robuuste en kosteneffectieve satellietdiensten voor een mondiale klantenkring democratiseert. Het uitgebreide netwerk van het bedrijf is actief in zowel GEO- als LEO-satellietconstellaties en omvat satellietterminals, hubbasisstations, een mobiele applicatie, een IoT/M2M-interface en applicatieservers.

Satixfy is een voorloper op het gebied van satelliet- en quasi-satellietcommunicatietechnologie en streeft ernaar de kosten, afmetingen, gewicht en stroomvereisten van gebruikersterminals, payloads en gateway-apparatuur te minimaliseren. Dit lovenswaardige streven omvat markten van aanzienlijke omvang, waaronder gemeenschappen met internet-armoede, IoT-apparaten die zich richten op particuliere netwerken en afgelegen gebieden, samen met drone-communicatie.

 

Planet Watchers ontwikkelt een Software as a Service (SaaS)-oplossing die klaar is om de monitoring van natuurlijke rijkdommen in diverse sectoren te vergemakkelijken. De geospatiale technologie van het bedrijf combineert machine learning-algoritmen, elastische cloudinfrastructuur en satellietsensoren met meerdere bronnen om een veerkrachtig monitoring- en waarschuwingssysteem te creëren. Dit geavanceerde systeem levert cruciale inzichten voor het beheer van uitgebreide activa op regionale en mondiale schaal, en biedt identificatie van afwijkingen, voorspellingen van gewasopbrengsten en risicobeoordelingen met betrekking tot verschillende aspecten van natuurlijke hulpbronnen.

 

Voor meer inzicht in het Israëlische SpaceTech-landschap kunnen vragen worden gericht aan Sarah Villegas (sarah.villegas@israeltrade.gov.il). Bovendien zijn lokale commerciële kantoren voor bredere vragen over Israëlische innovatie een betrouwbaar aanspreekpunt.